คิดคัดสรร

ปีแห่งการเฉลิมฉลองนักบุญยอแซฟ

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | 4 นาที

IS AM ARE:
คุณพ่อสิทธิโชค แสวงกาญจน์

โดย คุณพ่อสิทธิโชค แสวงกาญจน์ | 2 นาที

ค.คนชวนคิด 3

โดย ค.คนชวนคิด | < 1 นาที

ศาสนสัมพันธ์ ตอนที่ 3

โดย วรินทร เหมะ | 2 นาที

ศาสนสัมพันธ์ ตอนที่ 2

โดย วรินทร เหมะ | 2 นาที

IS AM ARE:
คุณพ่อ ชาร์ลส โบโรเมโอ สุรศักดิ์ อัมพาภรณ์

โดย คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ | < 1 นาที