Is Am Are

Is Am Are:
อันตน วรปรัชญ์ ครองหิรัญ (พี่เบียร์)

โดย พี่เบียร์ | 3 นาที

สวัสดีครับพี่ชื่อ อันตน วรปรัชญ์ ครองหิรัญ หรือจะเรียกกันสั้นๆ ว่า พี่เบียร์ ก็ได้ครับ ตอนนี้พี่อายุได้ 32 ปีแล้ว กำลังจะเข้าสู่วัย 33 ในเดือนเมษายนนี้ครับ พี่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ตอนนี้พี่ก็ทำงานเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพี่รับผิดชอบสอนวิชาคริสต์ศาสนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครับ พี่รับศีลล้างบาปและเติบโตเป็นคริสตชนที่วัดที่เป็นต้นกำเนิดแห่งความเชื่อของบรรดาคริสตชนในประเทศไทยทุกคน น้องๆ ลองทายดูซิครับว่าพี่อยู่วัดอะไร…….คำตอบง่ายๆ ที่หลายคนคงนึกออกแล้ว ถูกต้องนะครับ!!!! พี่เป็นสัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟอยุธยา สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นั่นเองครับ หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาและเคยเห็นพี่มาบ้างในค่ายเยาวชนระดับชาติที่กรุงเทพฯ เป็นเจ้าภาพ ใช่ครับ พี่เคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ถึง 2 สมัย และเป็นประธานเยาชนในระดับเขตอย่างยาวนานเกือบ 10 ปี และตอนนี้ก็ผันตัวมาเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมเยาวชนระดับสังฆมณฑลชุดใหม่ โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือในกรณีที่น้องๆ ต้องการครับ

สำหรับบทบาทหน้าที่ของพี่ในบ้านและครอบครัว พี่ทำหน้าที่เป็นลูกชายคนโต ที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในบ้าน ต้องดูแลคุณแม่ และคุณยาย ซึ่งตอนนี้คุณยายของพี่ก็มีอายุมากแล้ว ทุกๆ คนในบ้านจึงต้องช่วยกันดูแลท่านเป็นพิเศษ อีกหน้าที่หนึ่งที่สำคัญคือการเป็นผู้ปกครองดูแลค่าใช้จ่ายในการเรียนให้กับน้องชายคนเล็กของพี่ซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว โดยส่วนมากพี่ก็จะเป็นคนที่คอยตัดสินใจเกือบทุกเรื่องภายในบ้าน และคอยดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกทุกคนในภาพรวม เพื่อให้ทุกคนมีความสุขและเป็นครอบครัวคาทอลิกที่ดี ส่วนในที่ทำงานนั้น บทบาทของพี่ก็คือคุณครูคำสอนที่ต้องรับผิดชอบสอนวิชาคริสตศาสนาให้กับทั้งนักเรียนที่เป็นพุทธ คริสต์ และมุสลิม ความยากในหน้าที่ตรงนี้คือเราจะประกาศข่าวดีของพระอย่างไรเพื่อเด็กๆ สนใจฟัง เมื่อฟังแล้วมีความเข้าใจในความเป็นศาสนาคริสต์มากขึ้น และต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเขา เพราะเราไม่ใช่ครูธรรมดาทั่วๆ ไป แต่เราเป็นครูคาทอลิกที่ต้องยืนหยัด กล้าหาญ ที่จะประกาศเรื่องราวของพระเยซูเจ้าให้กับทุกๆ คน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมและบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ส่วนบทบาทการเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์นั้น ก็คงไม่ต่างกับครูทุกๆ คน ที่ต้องมีและรักษาจรรยาบรรณในความเป็นครูของตนเองในการปฏิบัติต่อลูกศิษย์ด้วยความเมตตากรุณา เข้าอกเข้าใจ แต่พี่รู้สึกได้เปรียบครูท่านอื่นๆ เพราะพี่ทำงานและเติบโตมากับงานเยาวชน จึงทำให้เวลาที่ต้องดูแลอภิบาลเด็กๆ เหล่านี้ พี่ค่อนข้างที่จะเข้าใจและปรับตัวเข้าหาพวกเขาได้ไว เสมือนว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ทำให้การทำหน้าที่ในการเป็นครูของพี่สนุกและราบรื่นไปได้ในแต่ละวัน ส่วนหน้าที่รับผิดชอบของพี่ที่วัดนั้น พี่เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรเยาวชนของวัดนักบุญยอแซฟอยุธยา และก็ยังรับผิดชอบเกี่ยวกับพิธีกรรมในส่วนของการเล่นดนตรี ร้องเพลง การช่วยคุณพ่อและซิสเตอร์จัดเตรียมพิธีกรรมในเทศกาลหรือโอกาสฉลองสำคัญ และเป็นพิธีกรในโอกาสพิเศษต่างๆ ของวัดครับ

สิ่งที่พี่คาดหวัง คืออยากให้เยาวชนของเราเติบโตขึ้นในความเชื่อ ความรักและความเป็นหนึ่งเดี่ยวกัน อยากเห็นพลังของน้อง ๆ เยาวชนรุ่นใหม่ที่มาช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ ต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น และสิ่งที่พี่คิดว่าสามารถทำได้ตอนนี้ก็คือ การที่ยังคงอยู่และทำงานเคียงข้างร่วมกับน้อง ๆ เยาวชน ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ของพี่เอง เหมือนกับที่เคยทำและเป็นเสมอมา เพราะงานเยาวชนคือส่วนหนึ่งที่สำคัญในชีวิตของพี่ และพี่ก็รักมันมาก ๆ และอยากส่งต่อความรักที่มีต่องานเยาวชนนี้ลงในหัวใจของน้อง ๆ ทุกคน พี่เชื่อว่าด้วยความคิด ด้วยพลังความสามารถของเยาวชนรุ่นนี้ ต้องทำให้เยาวชนคาทอลิกกลายเป็นความหวังที่เป็นปัจจุบันของพระศาสนจักรได้อย่างแน่นอน ส่วนความคาดหวังของพี่ที่มีต่อพระศาสนจักร และในระดับวัด คือ การที่พระสงฆ์และผู้ใหญ่นั้นใส่ใจและเห็นคุณค่าในการอภิบาลชีวิตและจิตวิญญาณของเด็กๆ และเยาวชนมากขึ้น ในทุกวันนี้มีเยาวชนคาทอลิกอีกมากที่พร้อมจะหลงไปกับกระแสแห่งโลกียะ ผันตัวออกห่างจากความเชื่อและความรักศรัทธาในพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ซึ่งเป็นเพื่อนแท้คนสำคัญที่สุดในชีวิตของเรา พี่อยากเห็นพระศาสนจักรผ่านทางผู้อภิบาลทุก ๆ ท่าน ได้ออกแรงสนับสนุน ส่งเสริม ดูแล และป้องกันเยาวชนทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะ หรือสภาพใด ๆ เพื่อเยาวชนเหล่านี้จะได้กลับมาเป็นความหวังที่สดใสร่าเริงของพระศาสนจักรต่อไป และกลายเป็นครอบครัวคาทอลิกที่เข้มแข็งเพื่อส่งต่อความเชื่อของพวกเขาต่อลูกหลานต่อไป ส่วนคำถามสุดท้ายที่ถามว่า ถ้าคุณสามารถทำสิ่งใดได้สักอย่างใดอย่างหนึ่ง สิ่งที่คุณอยากจะทำให้พระศาสนจักร / วัด คืออะไร คำตอบของพี่ก็คือ พี่ก็จะใช้พระพรและความรู้ ความสามารถต่างๆ ที่พี่ได้รับอย่างเต็มที่สุดกำลังความสามารถ เพื่อทำให้งานเยาวชนเติบโตและก้าวหน้าไป ในฐานะที่เป็นครูคำสอน ก็จะขอยึดมั่นในหน้าที่นี้เพื่อประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าทั้งในสนามแพร่ธรรมของการศึกษา และต่อบุคคลที่พี่รู้จักรอบข้าง ด้วยอุตสาหะ และไม่ย่อท้อเหมือนบรรดามชันนารีรุ่นแรกของมิสซังสยาม และที่สำคัญพี่จะยึดมั่นในการการปฏิบัติเพื่อเป็นคาทอลิกที่ดี เพราะการกระทำสำคัญกว่าคำพูดเสมอ เพราะฉะนั้นเราต้องใช้การกระทำของเราเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับทุกคน ในตอนแรกเริ่มนั้นเราอาจจะเป็นเพียงแสงเทียนดวงน้อยๆ ที่เพิ่งถูกจุด แต่ถ้าเราไม่หวั่นไหวต่อลมฝนและอุปสรรคต่างๆ แสงสว่างแห่งความเชื่อของเราก็จะถูกจุดส่งต่อไปยังทุกคนและบังเกิดผลอย่างบริบูรณ์อย่างแน่นอน ขออย่ายอมแพ้และตั้งใจทำหน้าที่ของตนให้ดีและสมบูรณ์ตลอดไป

รักเสมอนะครับ…พี่เบียร์เอง…