คิดคัดสรร

ศาสนสัมพันธ์ ตอนที่ 2

โดย คุณ วรินทร เหมะ | 2 นาที

IS AM ARE:
คุณพ่อ ชาร์ลส โบโรเมโอ สุรศักดิ์ อัมพาภรณ์

โดย คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ | < 1 นาที

งานอภิบาลเยาวชนบนยอดดอย EP 1

โดย คุณพ่อธินากร ดำรงอุษาศีล | 4 นาที

เรื่องเล่าของนักเดินทาง EP.2

โดย เกศณี ไทยสนธิ | 2 นาที

บุญราศี คาร์โล อาคูติส

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | < 1 นาที