Uncategorized

Contact Us

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | < 1 นาที

แผนกเยาวชน
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส


อาคารเลขที่ 122/11 ชั้น 5 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)
ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Map:
https://goo.gl/maps/zM43JnZdQTdK8Lh4A


โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1504/1505

โทรสาร 0-2681-5369 ถึง 70

E-mail: youth@cbct.net

พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี

สำนักพระสังฆราช
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
Map: https://maps.app.goo.gl/28JBKMJwUuPcktn16


อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
คุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน 
คุณจันทรา จีระวัฒนกิจ

อาคารเซนต์โทมัส ชั้น 7
เลขที่ 122/10 ซ.นนทรี 14 แขวงช่องนนทรีเขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Map: https://goo.gl/maps/gBec6poiyTkwrDPJ6
FB : แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100026924325984
Website : youthbkk.catholic.or.th


สังฆมณฑลราชบุรี
คุณพ่อสนธยา ไทยสนธิ
คุณศุทธดล อรุณฉายโรงเรียนอนุชนศึกษา
1/1 ถ.คลองชลประทานฝั่งซ้าย ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 77130
Map: https://maps.app.goo.gl/jynG16MrztaJbdbC9
FB : @CatholicYouthRatchaburiDiocese
https://www.facebook.com/CatholicYouthRatchaburiDiocese
สังฆมณฑลจันทบุรี
คุณพ่อประธาน ตันเจริญ 
คุณสิทธิพงษ์ พันธุโสภณ 
คุณณัฐชยา พจน์พิริยะ


แผนกเยาวชน สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ 1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
Map: https://goo.gl/maps/D1o5K8L3Gjt1Ey4e6
FB : @Youthchan.cyc
https://www.facebook.com/1580103642252767/posts/2755910138005439/


สังฆมณฑลเชียงใหม่
คุณพ่อทินกร ลาทู
คุณไชยวัฒน์ ออเปะ
ศูนย์ประสานงานเยาวชน  สังฆมณฑลเชียงใหม่
5/3 ซ.12 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50100
Map: https://goo.gl/maps/S7hZFG6vGMoAZwBCAs
FB : ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลเชียงใหม่
https://www.facebook.com/youth.cm


สังฆมณฑลเชียงราย
คุณพ่อธินากร ดำรงอุษาศีล

วัดพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ห้วยไร่
107 ม.6 บ้านห้วยไร่ ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240
FB : @CatholicYouthChiangRaiDiocese
https://www.facebook.com/CatholicYouthChiangRaiDiocese


สังฆมณฑลนครสวรรค์
คุณพ่อพรชัย สิงห์สา
คุณเมฆิน วงค์อิน 

บ้านเณรจอห์น ปอล
4/1 หมู่ 3 ต.วัดไพรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Map: https://goo.gl/maps/2CfQDrzzUy9Znhgr5
FB : @nakhonsawancatholicmedia 
https://www.facebook.com/nakhonsawancatholicmedia


สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
คุณพ่อดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์
คุณสุชาดา จิตรบรรจง


โรงเรียนอรุณวิทยา
163 หมู่ 2 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
Map: https://goo.gl/maps/RXYKqakLWjDL8vFcA
FB : @Youthsurattani
https://www.facebook.com/Youthsurattani


อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
คุณพ่อวัลลภ จันทร์ดวง 
คุณภูเบศร์ อุปพงษ์  
ศูนย์ประสานงานเยาวชน ศูนย์อภิบาลอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
41 หมู่ 8 ถ.นิตโย บ.ท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
Map : https://goo.gl/maps/CRWDUCf6hABHuJBA7
FB : ศูนย์ประสานงานเยาวชน อัครสังฆมณฑลท่าแร่- หนองแสง
https://www.facebook.com/%E0%B8สังฆมณฑลอุบลราชธานี
คุณพ่อสุพจน์ สายเสมา 
คุณกวินทรา พาระบุตร  
ศูนย์ประสานงานเยาวชน  สังฆมณฑลอุบลราชธานี
134 หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลบุ่งไหม  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Map: https://goo.gl/maps/UUhAVYDWsQ8xK9166
FB : ศูนย์ประสานงานเยาวชนสังฆมณฑลอุบลราชธานี
https://www.facebook.com


สังฆมณฑลนครราชสีมา
คุณพ่อวิชญะ ประทุมมา 
คุณดวงกมล ชนวัฒน์ศูนย์ประสานงานเยาวชน สำนักมิสซังคาทอลิกนครราชสีมา
387 ถ.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
FB : ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลอุดรธานี
คุณพ่อวุฒิชัย จันทรักษ์
คุณมนทิรา ฮกเจริญ

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อุดรธานี
163/1 ซ.สนิททิพย์ ถ.นเรศวร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Map : https://goo.gl/maps/zeMtRS5xkANCykPf6
ที่อยุ่ คุณมนทิรา ฮกเจริญ
140/86 วัดป่าอดุลยาราม 7/6 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Map : https://goo.gl/maps/82mQQqouJdTdQe3B6
FB : ศูนย์ประสาน เยาวชนคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธานี


องค์กร เอส.วาย.เอ็ม   
คุณพ่อนพดล ยอแซฟ SDB

บ้านซาเลเซียน
91 หมู่ 6 ซ.วัดเทียนดัด ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
Map : https://goo.gl/maps/Y5LTV7Wi6xqHJdCv6
FB : @SalesianThailand
https://www.facebook.com/SalesianThailand


องค์กร Y.C.S.ในโรงเรียน 
บราเดอร์วินธกร ป้องศรี
บ้านเณรยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
29 ม.10 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
FB : @YCSTHAI
https://www.facebook.com/YCSTHAI/


องค์กร โฟโคลาเร
คุณวรัญญา ภารนันท์

48/4  ซ.ร่วมฤดี  ถ.วิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10130

ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา 
Fr. Joseph Nguyen Van Luong SJ
บ้านเซเวียร์ 
43 ซ.ราชวิถี 12 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
Map : https://goo.gl/maps/t1QBMb24LKZCE4b89
FB : The Catholic Student Network of Thailand
The-Catholic-Student-Network-of-Thailand-114633725252100
FB : ศูนย์ประสานงาน นิสิตนักศึกษาคาทอลิก 
https://www.facebook.com


องค์กรนักบวชหญิง
ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ 


โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 
200 หมู่ 1 ถ.โสภาราษฎร์ ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190


JESUS YOUTH


146/13 ซ.รามคำแหง 24 หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240 

More for you

Is Am Are : Fr.Nguyen Van Loung

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | 3 นาที