Inspiration

ปีแห่งการเฉลิมฉลองนักบุญยอแซฟ

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | 4 นาที

การประกาศ ปีแห่งการเฉลิมฉลองนักบุญยอแซฟ

สมณลิขิต “ด้วยหัวใจของบิดา – PATRIS CORDE” ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ในโอกาสครบ 150 ปี แห่งการประกาศ “นักบุญยอแซฟ ฐานะองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล” 

วันที่ 8 ธันวาคม 2020 ในวันสมโภชพระแม่มารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงประกาศให้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2020 – 8 ธันวาคม 2021 ให้เป็น ปีแห่งพระภัสดาแห่งพระแม่มารีย์

จากสมณลิขิต “ด้วยหัวใจของบิดา” นักบุญยอแซฟเป็น

1. บิดาที่น่ารัก

นักบุญยอแซฟมีพระนางมารีย์เป็นคู่ชีวิต และเป็นบิดาของพระเยซูคริสต์ ท่านเป็นบิดาที่แท้จริง ท่านใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อดูแลครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ด้วยการอุทิศตนเองอย่างสิ้นเชิงให้กับพระมารดาและพระบุตรตลอดทั้งชีวิต และในการทำงาน ท่านเปลี่ยนกระแสเรียกชีวิตครอบครัวเป็นการบูชาเหนือธรรมชาติแห่งตัวของท่าน หัวใจของท่าน และความสามารถทุกอย่างของท่านเปลี่ยนให้เป็นความรักที่คอยรับใช้พระผู้ไถ่ ผู้ที่ค่อยๆ เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

2. บิดาที่อ่อนโยนน่ารัก

ยอแซฟเห็นพระเยซูคริสต์เติบโตทีละเล็กทีละน้อย พระเยซูคริสต์ทรงเห็นความรักอ่อนโยนของพระเจ้าในตัวของยอแซฟ ถึงแม้ตัวยอแซฟเองจะมีความกลัว แต่การที่ท่านมีความเชื่อในพระเจ้า พระองค์ก็ยังคงสามารถกระทำการให้เกิดขึ้นได้ แม้กระทั่งท่ามกลางความกลัวและความอ่อนแอของพวกเรา ท่านนักบุญยังสอนพวกเราด้วยว่า ท่ามกลางมรสุมแห่งชีวิต พวกเราต้องไม่กลัวที่จะให้พระเยซูคริสต์เป็นผู้ถือหางเสือให้พวกเรา บางครั้งพวกเราต้องการที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง แต่พระเจ้าจะมองเห็นภาพรวมที่ยิ่งใหญ่กว่าเสมอ

3. บิดาที่นบนอบ

ดังที่พระเจ้าทรงปฏิบัติต่อมารีย์ พระองค์ทรงเผยแผนการการไถ่กู้ของพระองค์กับยอแซฟ พระองค์ทรงกระทำดังกล่าวโดยผ่านทางความฝัน ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่พระเจ้าจะทรงทำให้พวกเราทราบถึงพระประสงค์ของพระองค์ ถึงแม้ยอแซฟจะร้อนใจมากถึงการตั้งครรภ์อย่างเร้นลับของมารีย์ ท่านไม่ต้องการที่จะ “ประณามเธอให้เป็นที่อับอายต่อสาธารณะชน”  ดังนั้นท่านจึงตัดสินใจที่จะ “ให้มารีย์จากไปอย่างเงียบๆ” (มธ. 1: 19) แต่ความนบนอบทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับท่าน ท่านยินยอมรับความทุกข์ยากลำบากและปล่อยให้มารีย์เป็นอิสระ ในความฝันครั้งที่สองทูตสวรรค์แจ้งให้ยอแซฟทราบ “จงลุกขึ้นแล้วพาบุตรกับมารดาหนีไปยังประเทศอียิปต์ จงอยู่ที่นั่นจนกว่าข้าพเจ้าจะบอก เพราะว่าเฮร็อดกำลังตามหาเด็กเพื่อที่จะทำลาย” (มธ. 2: 13) อีกครั้งที่ยอแซฟไม่รีรอที่จะนบนอบโดยทันที ท่านไม่สนใจว่าจะเผชิญความยุ่งยากลำบากเพียงใด ในทุกเหตุการณ์ยอแซฟประกาศ “การตอบรับพระประสงค์ของพระเจ้า – ฟีอัต ” ของตนเองเช่นเดียวกับมารีย์ในการแจ้งข่าวของทูตสวรรค์และในสวนมะกอก และเช่นเดียวกัน ในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ยอแซฟก็สอนพระเยซูคริสต์ให้นบนอบต่อบิดามารดาเช่นกัน

4. บิดาที่ยอมรับ

ยอแซฟยอมรับมารีย์โดยปราศจากเงื่อนไข วิถีชีวิตฝ่ายจิตที่ยอแซฟปูทางไว้ให้พวกเราเดิน ไม่ใช่หนทางแห่งการอธิบาย แต่เป็นหนทางแห่งการยอมรับ ซึ่งแน่นอนว่ายอแซฟไม่ได้เป็นคนนิ่งเฉยปล่อยให้สิ่งต่าง ๆ เป็นไปตามชะตากรรม แต่ท่านเป็นบุคคลกล้าหาญ จริงจังและไม่นิ่งเฉย ในชีวิตของพวกเรา การยอมรับและการให้การต้อนรับเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงของขวัญของพระจิตในเรื่องของความกล้าหาญ อันมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ประทานความเข้มแข็งให้พวกเรา ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะยอมรับชีวิตอย่างที่ต้องเป็นไป พร้อมกับความขัดแย้ง ความอ้างว้าง และความผิดหวัง

นักบุญยอแซฟไม่ได้มองหาหนทางลัด แต่ท่านจะเผชิญหน้ากับความจริงด้วยสายตาที่เปิดกว้าง และมีความรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว ทัศนคติมุมมองของยอแซฟสนับสนุนให้พวกเรายอมรับผู้อื่นอย่างที่ท่านเป็น  โดยไม่มีการยกเว้นและห่วงใยเป็นพิเศษต่อบุคคลที่อ่อนแอกว่า

5. บิดาผู้กล้าหาญและมีความคิดสร้างสรรค์

ความกล้าหาญที่สร้างสรรค์ ท่ามกลางความยุ่งยากต่าง ๆ พวกเราจะสามารถยอมแพ้แล้วเดินหนีไปหรือต่อสู้กับปัญหาอุปสรรค บางครั้งความยุ่งยากลำบากทำให้เกิดทรัพยากรที่พวกเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าพวกเรามีอย่างเหลือล้น

ยอแซฟเป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงเลือก เพื่อชี้นำจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์แห่งการไถ่กู้ ท่านเป็น “อัศจรรย์” ที่แท้จริง ที่พระเจ้าทรงใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยพระกุมารและพระนางมารีย์ พระเจ้าทรงกระทำการโดยวางใจในความกล้าหาญที่สร้างสรรค์ของยอแซฟ สิ่งสำคัญที่สุด  พระเจ้าทรงมีวิธีที่จะช่วยให้พวกเรารอดเสมอ ขอเพียงแต่ว่าพวกเราต้องแสดงความกล้าหาญที่สร้างสรรค์เฉกเช่นช่างไม้แห่งนาซาเร็ธ ผู้ที่สามารถเปลี่ยนปัญหาให้เป็นความเป็นไปได้ด้วยการไว้วางใจในพระญาณสอดส่องของพระเจ้าเสมอ

หากบางครั้งพระเจ้าดูเหมือนจะไม่ทรงช่วยเรา แน่นอน นี่ไม่ได้หมายความว่าพวกเราถูกทอดทิ้ง แต่ตรงกันข้าม พวกเราได้รับการไว้วางใจให้วางแผน ให้มีความคิดสร้างสรรค์และหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตัวของพวกเราเอง

6. บิดาที่ทำงาน

นักบุญยอแซฟเป็นช่างไม้ที่ทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยความซื่อสัตย์สำหรับครอบครัว การทำงานหมายถึงการมีส่วนร่วมในงานแห่งการไถ่กู้ เป็นโอกาสที่จะเร่งการมาถึงแห่งพระอาณาจักร เพื่อที่จะพัฒนาปัญญาและความสามารถของพวกเรา และนำมารับใช้สังคมและความเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้อง นี่เป็นโอกาสที่ไม่เพียงแต่จะเพื่อความสำเร็จของตนเองเท่านั้น แต่ยังเพื่อครอบครัวอีกด้วย  ครอบครัวที่มีการทำงานจะเป็นการสร้างหลักประกันว่าทุกคนสามารถที่จะหาเลี้ยงชีพอย่างเหมาะสมได้

7. บิดาที่อยู่ในร่มเงา

ยอแซฟมีความสุขไม่ใช่เพียงการเสียสละตนเองเท่านั้น แต่ในการทำตนเองเป็นของขวัญด้วย  พวกเราไม่เคยเห็นท่านท้อแท้ ท่านมีแต่เพียงความไว้วางใจ การอยู่นิ่งอย่างอดทนของท่านเป็นพื้นฐานแห่งการแสดงออกถึงความไว้ใจ เด็กทุกคนมีความพิเศษเฉพาะตัวที่จะพัฒนาได้ก็ต้องด้วยความช่วยเหลือของบิดา ซี่งให้ความเคารพต่อเสรีภาพของบุตร บิดาควรรับรู้อย่างดีว่าตนเป็นบิดาและผู้อบรมที่สำคัญที่สุด จนกระทั่งตนไม่มีประโยชน์อีกต่อไป เมื่อเห็นว่าบุตรสามารถพึ่งตนเองได้ และสามารถที่จะเดินไปตามเส้นทางแห่งชีวิตได้ตามลำพัง  ยอแซฟก็เช่นกัน ท่านทราบอยู่เสมอว่าบุตรของตนมิใช่เป็นของตน เป็นแต่เพียงผู้ที่ถูกมอบไว้ให้ตนดูแล

(ขอบคุณที่มา จากบทความของวิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บสมณลิขิตนี้มาแบ่งปันและไตร่ตรอง)

คุณธรรม 6 ประการของนักบุญโยเซฟ จากชื่อ “JOSEPH”

โอกาสปีนักบุญโยเซฟ เราสามารถเลียนแบบคุณธรรมของนักบุญยอแซฟได้จากชื่อ “JOSEPH” ของท่าน ดังนี้

J: Justice หมายถึง ความยุติธรรม ยอแซฟเป็นบุรุษแห่งความชอบธรรมเมื่อทราบว่าพระนาง มารีย์ คู่หมั้นตั้งครรภ์ จึงคิดถอนหมั้นอย่างเงียบๆ เพื่อมิให้พระนางมารีย์ต้องเสียหายและอับอาย (มธ 1:19-25) เราจะต้องประพฤติตนในหนทางที่ถูกต้องและด้วยท่าทีที่เที่ยงธรรม

O: Obedience หมายถึง ความนอบน้อมเชื่อฟัง ยอแซฟนอบน้อมเชื่อฟังต่อทุกอย่างที่พระเจ้าทรงขอให้ท่านกระทำโดยไม่สนใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา เมื่อทูตสวรรค์บอกความจริงเกี่ยวกับบุตรที่พระนางมารีย์ทรงครรภ์ด้วยเดชะพระจิต ท่านได้รับพระนางมาเป็นภรรยาทันที (มธ 2:13-23) เราจะต้องเคารพเชื่อฟังครูอาจารย์และบิดามารดาของเรา

S: Silence หมายถึง ความเงียบ ยอแซฟเงียบเสมอและไม่มีคำถามใดๆ ในพระวรสารได้อ้างถึงคำพูดของท่านเพียงไม่กี่คำ ในความเงียบนี้เองทำให้ท่านได้พิศเพ่งและสรรเสริญการประทับอยู่ของพระเจ้า ความเงียบเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ดังนั้น เราจึงต้องรักษาความเงียบ มีสติ และฟังครูผู้สอนของเราอย่างตั้งใจ

E: Experience หมายถึง ความสันทัดจัดเจน นักบุญยอแซฟหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นช่างไม้และมีทักษะโดดเด่นในการทำงานไม้ ท่านได้ฝึกฝนพระเยซูเจ้าให้เป็นช่างไม้ที่เก่งและมีทักษะชีวิตที่ดีเยี่ยม เราต้องเรียนรู้ด้วยการกระทำ เพื่อเราจะได้มีประสบการณ์และทักษะที่เป็นเลิศในชีวิต

P: Prudence หมายถึง ความฉลาดรอบคอบ ในฐานะหัวหน้าครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ยอแซฟได้แสดงให้เห็นถึงความฉลาดรอบคอบในการดูแลและปกป้องพระเยซูเจ้า เราควรมีวินัยในตนเองด้วยการรู้จักใช้เหตุผล เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่น่าละอายและเป็นทุกข์ และแสดงให้เห็นถึงไหวพริบปฏิภาณและการตัดสินใจที่รอบคอบ

H: Humility หมายถึง ความสุภาพถ่อมตน เราทราบว่ายอแซฟเป็นผู้ที่วางใจในพระเจ้า ท่านปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยความสุภาพและด้วยความเชื่อตลอดชีวิตของท่าน เราควรเป็นคนสุภาพและเรียบง่ายในชีวิต เป็นอิสระจากความเย่อหยิ่งและทะนงตน มีจิตใจที่ถ่อมตน ตระหนักในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

(ขอบคุณที่มาจากบทความจากคุณพ่อดาเนียล ขวัญ ถิ่นวัลย์)