Inspiration

ค.คนชวนคิด 3

โดย ค.คนชวนคิด | < 1 นาที

เวลาพาหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาหาเรา และก็พาหลายสิ่งหลายอย่างไปจากเราเช่นกัน สิ่งหนึ่งนั้นก็คือโอกาส ซึ่งเข้ามาในชีวิตแต่ละคนแตกต่างกันไป ทำให้เราแต่ละคนต้องสร้างคุณสมบัติ เพื่อไม่ให้โอกาสดี ๆ ที่เวียนเข้ามาผ่านเราไปเฉย ๆ

โอกาสที่ยังมาไม่ถึง เพราะยังเป็นอนาคตก็ถูกเรียกร้องคุณสมบัติของความอดทน รอคอยด้วยความตื่นตัว ตื่นตัวรอคอยด้วยการทำหน้าที่ที่เป็นปัจจุบันแล้วอย่างดีที่สุด เพราะนั่นเป็น จุดกำเนิดของโอกาสดี ๆ ที่จะเกิดขึ้นในชีวิต และทำให้เราสามารถมองเห็นโอกาส เมื่อมันมาถึงและคว้ามันไว้ได้ในจังหวะเวลาที่เหมาะสม ไม่เร็วหรือช้าเกินไป

เยาวชนที่รัก

เราทุกคนต่างต้องการโอกาส ไม่ว่าจะเป็นโอกาสของการแก้ไขหรือโอกาสของการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ ๆ ที่ดี แต่บ่อยครั้งเราเรียกร้องหาโอกาสจนลืมเริ่มสร้างโอกาสให้กับตัวเราเอง แสวงหาโอกาสภายนอกที่เราเรียกว่าโชคดีด้วยการมองออกไป แต่ถ้าสร้างโอกาส เราต้องเริ่มจากการมองตัวเอง เพราะโอกาสส่วนมากในชีวิตของเรา เกิดจากความพยายามและกล้าหาญที่จะเปลี่ยนตัวเอง ด้วยการพัฒนาให้ดีขึ้น ทั้งร่างกายและจิตใจ โอกาสที่เราเรียกว่าโชคดีอาจวิ่งมาชนเราไม่บ่อย แต่โอกาสของเราที่จะทำความดี มีอยู่ในตัวเราเสมอ…