Life Traveller

The Courage to Be Happy

โดย สิทธิพงษ์ พันธุโสภณ | < 1 นาที

The Courage to Be Happy

ชีวิตของเยาวชนในสมัยปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเร็วตามมากตามกระแสของโลก ทั้งด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร การหาความรู้ การทดลองอะไรใหม่ ๆ ทุกอย่างพยายามที่จะดึงเยาวชนให้ไปตามกระแสเหล่านั้น ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นชัด ๆ ก็คือ เยาวชนต้องอยู่ท่ามกลางสายน้ำที่เชี่ยวกราก ไหลไปได้ทุกทิศทาง พร้อมที่จะไปได้ทุกที่ เราคงไม่สามารถปฏิเสธสภาพความเป็นจริงเหล่านี้ได้ ในมุมมองของเยาวชนเองอาจจะมองโลกที่เปลี่ยนแปลงนี้ เป็นสายน้ำนี้ช้าลงกว่าที่เรามอง เพราะเยาวชนนั้นเกิดและเติบโตพร้อมกับสภาพสังคมแบบนี้ เรียนรู้กับความเป็นธรรมชาติของสังคมแบบที่พวกเขาอาศัยอยู่

มีเยาวชนอีกจำนวนไม่น้อย ที่ถูกสายน้ำที่เชี่ยวกรากนี้ พรากความเป็นเยาวชนของพวกเขาออกไป ทำให้สูญเสียการเป็นตัวของตนเองไป หันไปให้ความสำคัญกับความสำเร็จในชีวิตจนยอมทำในสิ่งที่ผิดต่อคุณธรรม ศีลธรรมที่ถูกต้องตามคำสอนของศาสนา เพื่อมุ่งหน้าไปสู่ความสำเร็จในชีวิต บางครั้งตัวเยาวชนเองก็ลืมบางสิ่งที่สำคัญกว่าความสำเร็จในชีวิตไป คือ “การดำเนินชีวิตประจำวันให้มีความสุข” หลายคนคงคิดว่าความสุขในชีวิตเกิดจากการที่ได้มีบ้าน มีรถ ได้ไปเที่ยวพักผ่อนที่สวยงาม มีเงินใช้ มีทุกอย่างครบ แล้วชีวิตจะมีความสุข “ แต่ความสุขที่ยิ่งใหญ่และมาเร็วกว่า คือ ความสุขในชีวิตประจำวัน ” ต้องหันมามองสิ่งดี ๆ ในชีวิตประจำวัน มีความสุขกับสิ่งเหล่านั้น อย่าปล่อยให้สายน้ำนั้นพรากความสุขในชีวิตประจำวันของเราไปได้ ความสดใสในการเป็นเยาวชน พลังในความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าหาญ ความสนุกสนาน เพื่อน มิตรภาพ ความรัก ทั้งหมด คือ ความสุขแบบเยาวชน ที่เราทุกคนนั้นมีอยู่ในตนเอง 

วัยเยาวชนเป็นวัยที่เปี่ยมด้วยพลัง เปี่ยมด้วยความหมาย และเป็นช่วงเวลาที่กำหนดชีวิตของเราที่เหลืออยู่ ถ้าเยาวชนหันมาสนใจกับคุณค่าในวัยของตนเอง ทบทวนสิ่งที่ต้องการค้นหา ซึ่งนั้นคือ ความสุขที่อยู่ในตัวของเยาวชนทุกคน ขอให้เยาวชนจงกล้าที่ค้นหาความสุขของตนเองท่ามกลางกระแสน้ำของโลกที่เปลี่ยนแปลง เดินเคียงข้างกันและกัน อาศัยการนำของพระจิตเจ้าเป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิต เพื่อมุ่งสู่ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่า แล้วเยาวชนทุกคนจะเจอกับความสุขนั้นไปตลอดชีวิต