Life Traveller

ก้าวออกมา…เพื่อพบพระ

โดย มารีอา ศิรภัสสร ศักดิ์ปราการชัย | < 1 นาที

จุดเริ่มต้นหรือประสบการณ์ในการพบพระ คงมาจากกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมค่ายต่าง ๆ ของศูนย์นิสิตฯ และ ค่ายอาสาบ้านเซเวียร์ จากการที่เราอยากที่จะเริ่มต้นบำบัดเยียวยารักษาตัวเอง สำหรับเรา การที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น เป็นเรื่องที่แปลกที่จะกล้าออกมาทำกิจกรรมต่างๆ การที่เราออกมานั้น ได้พบสิ่งต่างๆ มากมาย 

ในจุดแรก ของการมาทำค่ายอาสาบ้านเซเวียร์ คงมาจากการได้เป็นลูกค่ายก่อน และได้มาเป็นกรรมการของค่ายอาสาบ้านเซเวียร์ เราไม่เคยเข้าใจหลักการหรือเหตุผลของการทำค่ายอาสาที่นี่ ที่ซึ่งไม่เหมือนที่ไหน ที่ซึ่งเอาหลักการและพื้นฐานของ นักบุญอิกญาซีโอ มาใช้

มีสามอย่าง คือ หนึ่ง – ความรักที่สร้างสรรค์ และปราศจากเงื่อนไขของพระเจ้าและเรียกร้อง สอง – ความรู้สึกเชิงบวกของพระ-สิ่งสร้าง-ตัวเอง  และ สาม – ปรารถนาอิสรภาพ

สิ่งเหล่านี้เราได้รับมาจากการทำกิจกรรมของบ้านเซเวียร์ ที่ได้จากการทำเพื่อผู้อื่น การไตร่ตรองตนเองในสิ่งที่เราได้ไปในแต่ละวันของการทำกิจกรรมอาสาเพื่อผู้อื่น เรียนรู้สิ่งสามัญจากการดำเนินชีวิต ให้เป็นการดำเนินชีวิตที่ง่ายที่สุด เป็นอิสระ เป็นตัวเองได้มากกว่าที่เราไม่เคยเป็น

การที่เรารู้ว่าเราเปลี่ยนนั้น อาจเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระ เราไม่รู้หรอก พระจะให้บทเรียนหรือ ปัญหาอะไรมา เราแค่ทำตามต่อไป เป็นดั่งสายน้ำ ที่ไหลไปไม่กลับคืนมา การไปค่ายหรือทำกิจกรรมก็เป็นเช่นนั้น เหมือนการมองดูบางสิ่ง แล้วสิ่งนั้นได้ผ่านไปแล้ว ช่วงเวลาที่ผ่านไปนั้นไม่ได้แย่ และก็ไม่ได้สุข แต่เต็มไปด้วยคำถามที่เราไม่เคยได้ถามตัวเราเอง ตัวเราจะทุกข์หรือสุข เรานั้นเป็นคนกำหนดสิ่งเหล่านั้นเอง ไม่มีสิ่งไหนที่ได้มาแล้วคุ้มค่าหรอก หากไม่เปิดใจยอมรับสิ่งนั้น 

คงเป็นสิ่งที่พระได้ทรงบอกเราผ่านกิจกรรมเหล่านั้น

มารีอา ศิรภัสสร ศักดิ์ปราการชัย 
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

More for you

LIFE & LOVE

โดย ซ.ปิยฉัตร บุญมูล | < 1 นาที