Youth Ministry

สารจาก บาทหลวงสุรศักดิ์  อัมพาภรณ์

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | < 1 นาที

สารจาก…บาทหลวงสุรศักดิ์  อัมพาภรณ์

ผู้อำนวยการ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน
โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2021

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน และเยาวชนที่รักทุกคน

เมื่อประมาณเดือนที่แล้วได้มีโอกาสฟังเยาวชนคนหนึ่ง เขาได้เล่าประสบการณ์ในการเข้าไปช่วยเหลือและให้กำลังใจพี่น้องในชุมชนของเขาที่ป่วยเป็นโควิด ทั้งการไปเยี่ยมที่บ้านของผู้ป่วย เอาอาหารและยาไปให้ รวมทั้งโทรศัพท์ไปให้กำลังใจ ทำให้นึกถึงว่ามีคุณพ่อคนหนึ่งที่ทำงานเกี่ยวกับเยาวชน เขาได้เล่าให้ฟังว่าได้นำยา อาหารไปให้พี่น้องที่ป่วยเป็นโควิด และมีคนถามว่าคุณพ่อไม่กลัวติดโควิดเหรอ คุณพ่อเขาก็บอกว่ากลัว เชื่อว่าไม่ใช่คุณพ่อคนนี้คนเดียวหรอกที่กลัวติดโควิด เราทุกคนก็กลัวเหมือนกันทุกคนแหละครับ บางคนเลยไม่กล้าไปเยี่ยมพี่น้องที่ติดโควิด  ได้แต่ทำบุญเป็นปัจจัยหรืออาหารและยาโดยฝากอาสาสมัครนำไปให้พี่น้องที่ป่วยเป็นโควิดแทน

แท้ที่จริงแล้วแม้เราจะไม่สามารถช่วยเรื่องปัจจัยหรืออาหารและยาให้ผู้ป่วยโควิด เรายังสามารถเป็นอาสาสมัครช่วยพี่น้องที่เป็นผู้ป่วยโควิดเหล่านี้ได้ครับ เพียงแค่พวกเราเยาวชนสมัครเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยพี่น้องที่เป็นโควิดผ่านทางสื่อออนไลน์ตามช่องทางต่าง ๆ มากมาย แค่เรานั่งทำงานที่บ้านผ่านสื่อออนไลน์ ไม่ต้องไปที่บ้านของผู้ป่วย หากว่าเรากังวลว่าจะติดเชื้อ เราก็สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้แล้วครับ ขอพวกเราสละเวลาในแต่ละวันที่ช่วงนี้เราอยู่บ้านกันส่วนใหญ่ เราอาจจะใช้สื่อออนไลน์ในเรื่องต่าง ๆ มากมาย ก็เปลี่ยนมาใช้สื่อเหล่านี้ที่พวกเราถนัด มาช่วยพี่น้องที่ติดโควิดเวลานี้ เพียงแค่เราคอยรับโทรศัพท์ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยโควิด หรือเช็คพิกัดบ้านของผู้ป่วยโควิดที่อยู่ในซอยลึก รถพยาบาลเข้าไปรับไม่สะดวก หรือเป็นอาสาสมัครในการส่งอาหาร ส่งยาให้ผู้ป่วย โดยไม่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยเพื่อจะได้ไม่ติดเชื้อจากผู้ป่วย งานอาสาสมัครเหล่านี้ต้องการพวกเราเยาวชนคนรุ่นใหม่มาช่วยกันครับ ไม่ต้องใช้เงิน ไม่ต้องใช้อะไรมากมาย เพียงแค่มีใจกับงานนี้ก็เพียงพอแล้ว 

มีประโยค ๆ หนึ่งที่เรามักจะเคยได้ยินกันบ่อย ๆ ว่า “ทำให้เด็กมันดูหน่อย” จึงอยากใช้โอกาสนี้เชิญชวนพวกเราเยาวชนทุกคนว่า “ทำให้พวกผู้ใหญ่เขาดูหน่อยว่า พวกเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับ”

ขอพระอวยพรทุกคน

บาทหลวงสุรศักดิ์  อัมพาภรณ์

ผู้อำนวยการ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน