Is Am Are

IS AM ARE:
นางสาวกวินทรา พาระบุตร (แป้ง)

โดย พี่แป้ง | 2 นาที

IS AM ARE?????

1. ฉันเป็นใคร?

ชื่อ-สกุล : นางสาวกวินทรา พาระบุตร (แป้ง)

อายุ : 31 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ

ที่ทำงาน : ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลอุบลราชธานี

วัด : สัตบุรุษวัดอัครเทวดาราฟาแอล บุ่งไหม สังฆมณฑลอุบลราชธานี

2.อยู่อย่างไร?

เหมือนชีวิตและร่างกายถวายให้งานเยาวชนค่ะ 55555 ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ประสานงานเยาวชนอุบลฯ ดูแลแผนกเยาวชนและแผนกนิสิตนักศึกษาคาทอลิก อุบลฯ ช่วยคุณพ่อจิตตาภิบาล  แต่ก่อนเคยเป็นครูทำงานในโรงเรียนและช่วยงานเยาวชนบ้าง แต่เมื่อเริ่มทำงานเยาวชนจริงจัง เมื่อปี 2017 รู้สึกว่าจะเต็มที่กับชีวิตมากค่ะ อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้ว งานเยาวชนต้องเดินทางตลอด ทั้งประชุม ค่ายต่างๆมากมาย มีบางช่วงที่ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน แต่ขอบคุณที่พ่อแม่เข้าใจ และคอยให้กำลังใจตลอดค่ะ และจะตื่นเต้นและมีความสุขเสมอเมื่อต้องเรียนรู้และทำทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำ

3. สิ่งที่คุณคาดหวัง และสิ่งที่คุณสามารถทำได้คืออะไร?

เป็นคนที่มีเป้าหมายค่ะ แต่ไม่ได้คาดหวังมากจนเกินไป

“ไม่คาดหวัง ย่อมไม่ผิดหวัง”

แต่สามารถพูดได้ว่า เต็มที่กับทุกงานที่ทำ ค่ะ แค่เราทำอย่างเต็มที่ เราจะไม่เสียใจกับผลที่ได้เลยนะคะ ไม่ว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไร สุดแต่น้ำพระทัยของพระองค์ สิ่งที่สามารถทำเพื่อพระศาสนจักรได้คือ เต็มที่และทุ่มสุดกำลังแรงกายแรงใจในงานที่ทำทุกงานเยาวชนและงานนิสิตนักศึกษาที่ทำอยู่ค่ะ แต่ก็แอบคาดหวังอยู่ลึกๆว่า แต่ละวัดในสังฆมณฑลจะให้ความสำคัญกับเยาวชนและสนับสนุนในกิจกรรมที่พวกเขาทำและสามารถผลักดันให้มีชุมนุมนิสิตนักศึกษาคาทอลิกในมหาวิทยาลัยที่แผนกนิสิตฯของสังฆมณฑลอุบลฯดูแลอยู่ และอีกอย่างหนึ่งสามารถช่วยในสังฆมณฑลอีกอย่างหนึ่งคือ จะอยู่ในกลุ่ม RESPECT ซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆที่สัตบุรุษในสังฆมณฑลอุบลฯ รวมกลุ่มกัน พวกเราจะมีการสมทบทุนทุกเดือน เพื่อเป็นทุนสำหรับการทำอาหารบริการสัตบุรุษที่ไปร่วมฉลองวัดต่างๆ หรืออาหารสำหรับพระสงฆ์-นักบวช ในงานฉลองต่างๆ หรือสนับสนุนเป็นปัจจัยในการจัดงาน

“ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ทำงานเยาวชนทุกท่านนะคะ”