Is Am Are

Is am are: ภราดา คฑาวุธ
สิทธิโชคสกุล

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | 3 นาที

ภราดา คฑาวุธ สิทธิโชคสกุล ปัจจุบัน อายุ 31 ปี

เป็นสัตบุรุษวัดพระนามเยซู ชลบุรี สังฆมณฑลจันทบุรี 

บราเดอร์ได้รับการศึกษาจากชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนปรีชานุศาสน์

ระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียน ดาราสมุทร ศรีราชา

ระดับปริญญาตรี  สาขาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

และสาขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปัจจุบัน บราเดอร์ได้รับหน้าที่เป็นจิตตาธิการ วาย ซี เอส ระดับชาติ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

และเป็นเลขาฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

เมื่อได้รับมอบหมายให้ทำงานกับเยาวชน เหมือนบราเดอร์ได้มองย้อนไปในอดีตของตนเอง ในสมัยที่เป็นเด็ก บราเดอร์ ชอบทำกิจกรรม ชอบเข้าค่าย ชอบรู้จักเพื่อนใหม่ ๆ และชอบเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มาโดยตลอด สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้บราเดอร์มาบวชในคณะเซนต์คาเบรียลก็คือ บรรดาบราเดอร์ที่มาจัดกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ได้ความรู้ และแฝงไปด้วยหลักธรรมต่าง ๆ พอตนเองได้มารับหน้าที่นี้ จึงได้นำประสบการณ์ของตนเองมาแบ่งปันและฟังเสียงความต้องการเยาวชนเป็นหลัก ในองค์กร วาย ซี เอส มีประโยคหนึ่งที่บราเดอร์ชอบคือ เป็นองค์กรของเยาวชน โดยเยาวชน และเพื่อเยาวชน ดังนั้นกิจกรรมต่าง ๆ หรือการเคลื่อนไหวขององค์กรจึงเป็นหน้าที่ของเยาวชน โดยมี บราเดอร์ จิตตาภิบาล และคณะครูเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำและกำลังใจ

ตลอดระยะเวลา 5 ปี ของการเป็นจิตตาธิการ วาย ซี เอส ระดับชาติ บราเดอร์ยังคงมุ่งให้เยาวชนเป็นบุคคลที่กล้าคิด กล้าทำ และกล้าตัดสินใจ ภายใต้หลักการคิด see judge act  เน้นบทบาทของการสร้างความเป็นผู้นำให้กับเด็กทุกคน ถึงแม้ว่าเรารู้ว่าไม่ใช่เด็กทุกคนจะเป็นผู้นำได้ แต่เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ความเป็นผู้นำได้ และความเป็นผู้นำต้องอาศัยประสบการณ์และลงมือทำ  อีกทั้งเด็กๆแต่ละคนก็พร้อมที่จะเป็นอัจฉริยะในด้านต่างๆตามแต่เด็กถนัดและสนใจ เราก็พร้อมที่เป็นกำลังใจ แรงผลักดัน และผู้ส่งเสริมให้เด็กๆแต่ละคนไปสู่จุดมุ่งหมายโดยมีพระคริสต์เจ้าเป็นเพื่อนร่วมทางกับเด็ก

บราเดอร์ขอเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนทุก ๆ คน จงจดจำไว้เสมอว่า เด็ก ๆ และเยาวชนเป็นพระพรของพระศาสนจักร และยังเป็นปัจจุบันของพระศาสนจักรอีกด้วย ไม่มีอะไรที่เราเยาวชนจะทำไม่ได้ เราสามารถจะทำ จะเป็น จะเปลี่ยนแปลงตามที่เราคาดหวังไว้ได้ทุกอย่าง เมื่อต้องการความช่วยเหลือ กำลังใจ หรืออะไรก็ตาม ขอให้คิดถึงพวกเรา พวกเราจะคอยเป็นกำลังใจ เป็นผู้สนับสนุน และเป็นเพื่อนร่วมทางกับพวกเราเสมอ ดังที่พระคริสตเจ้าทรงอยู่กับพวกลูก ๆ เยาวชนตลอดเวลา

บราเดอร์อยากให้พระศาสนจักร และบรรดาผู้ใหญ่ เปิดใจรับฟังเสียงของเด็ก ๆ และเยาวชนให้มากขึ้น ไม่เพียงแค่ฟัง แต่ต้องฟังอย่างตั้งใจ เชื่อใจ และทุ่มเทใจให้กับพวกเขา หลาย ๆ ครั้งในอดีตเราคงเคยได้ยินคำว่า อย่าคบเด็กสร้างบ้าน หากแต่วันนี้เด็ก ๆ และเยาวชนพวกนี้แหล่ะ ที่จะสร้างพระศาสนจักรไปพร้อมกับพวกเราทุก ๆ คน

More for you

Is Am Are : Fr.Nguyen Van Loung

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | 3 นาที