Is Am Are

Is Am Are: คุณพ่อวัลลภ จันทร์ดวง (พ่อแอ้)

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | 2 นาที

คุณพ่อวัลลภ จันทร์ดวง จิตตาภิบาลเยาวชนอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

สวัสดีครับ พ่อชื่อคุณพ่อเปโตรวัลลภ จันทร์ดวง (พ่อแอ้) อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

สถานที่ทำงาน 

ปัจจุบันเจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้าโนนหัวช้าง ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 

และ หน้าที่ได้รับมอบหมาย

  1. เจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า โนนหัวช้าง
  2. จิตตาภิบาลเยาวชน อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
  3. จิตตาภิบาลนิสิตนักศึกษา คาทอลิก อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
  4. คณะกรรมการ BEC มิสซัง

ภารกิจส่วนใหญ่จะเน้นงานอภิบาลในเขตชุมชนวัดที่ดูแล ถวายมิสซา ออกเยี่ยมสัตบุรุษ ออกเยี่ยมคนป่วย

ส่วนเยาวชนก็มีกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการเยาวชนตลอดปี แต่จะเน้นการออกเยี่ยมเยาวชนตามวัดต่างๆ 

ส่วนนักศึกษาคาทอลิกมีการรวบรวมตั้งกลุ่มนักศึกษาตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และมีมิสซาร่วมกันกับนักศึกษา กิจกรรมคริสตมาสสัมพันธ์ นักศึกษากับคนในชุมชน

ส่วนงาน BEC มีการประชุมตามวัด ตามเขตต่าง ๆ ของมิสซังและออกเยี่ยมกลุ่ม BEC ตามวัดต่าง ๆ

สิ่งที่คาดหวัง

แน่นอนทุกคนเมื่อทำงานตามหน้าที่ต่างๆที่ได้รับ มอบหมาย ต้องมีความคาดหวังที่สวยงามเสมอแต่สำหรับตัวพ่อเอง พยายามทำหน้าที่ตัวเองในแต่ละวันอย่างดีและทำทุกอย่างเต็มที่ ส่วนผลที่จะตามมานั้น ฝากไว้ในความรักและพระเมตตาของพระเจ้า 

สำหรับพระศาสนจักรนั้นและวัดที่พ่อดูแลนั้น พระเจ้ามีแผนการของพระองค์อยู่เสมอและพ่อเป็นเครื่องมือที่จะทำตามแผนการนั้น ทุกภารกิจ ทุกหน้าที่ ทุกกิจกรรม ที่เราการะทำนั้น พระเจ้าทรงดูแลเอาใจใส่ใส่เสมอ ขอแค่เชื่อ ไว้ใจ และรักพระเจ้าก็เพียงพอ 

สิ่งที่พ่อทำได้ดีที่สุด ก็คือทำหน้าที่ของตัวเองด้วยความซื่อสัตย์ มีความสุขในชีวิตพระสงฆ์ ทุกสิ่งทุกอย่างฝากไว้กับพระเจ้า