Is Am Are

Is Am Are: นายศุทธดล อรุณฉาย (ออม)

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | 2 นาที

1.คุณเป็นใคร?

ชื่อเสียงเรียงนาม: ฟรังซิสเซเวียร์ ศุทธดล อรุณฉาย (ออม)

เกิด: 21 มิถุนายน 1994

อายุ: 27 ปี

สัตบุรุษ: วัดนักบุญยอห์น บอสโก สังฆมณฑลราชบุรี

(รับศีลล้างบาปที่วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต)

การศึกษา: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

(ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาตรีใบที่ 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

การทำงาน: สำนักงานสังฆมณฑลราชบุรี (ค.ศ. 2018-ปัจจุบัน)

2.คุณอยู่อย่างไร? 

ประมาณต้นปี ค.ศ. 2012 เมื่อตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางชีวิต จากการเตรียมตัวสู่การเป็นพระสงฆ์ในรั้วบ้านเณรเล็กแม่พระนิรมล ราชบุรี มาเป็นฆราวาสวัยเยาวชนเต็มรูปแบบ จึงได้มาร่วมกิจกรรมเยาวชนของวัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี (เรียกสั้น ๆ ว่า… วัดราชบุรี) โดยได้รับความไว้วางใจจากคุณพ่อและบรรดาเยาวชนให้เป็นประธานเยาวชนของวัด นับเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ในการทำงานเยาวชน และได้ร่วมมีบทบาทกับวัดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสภาภิบาล และผู้รับผิดชอบงานพิธีกรรมวัด จนถึงปัจจุบัน (ค.ศ. 2021)

ที่วัดราชบุรีแห่งนี้สร้างความท้าทายให้กับตัวเองมากในระดับหนึ่ง เพราะมีจำนวนสมาชิกกว่าสามสิบชีวิต มีทั้งรุ่นพี่ รุ่นเพื่อน รุ่นน้อง ประกอบกับสภาพที่ตั้งของวัดซึ่งเป็นใจกลางเมือง ผู้คนสัญจรไปมา ไม่ได้มีลักษณะเป็นชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง จึงทำให้การติดตาม ดูแล หรือพบปะกันไม่ง่ายเลย แต่ด้วยน้ำพระทัยของพระผ่านทางผู้ใหญ่ใจดีหลายท่าน ประกอบกับพลังน้ำใจดีของพวกเขา ทำให้การร่วมมือกันของบรรดาเยาวชนที่นี่สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

เยาวชนที่นี่มีเอกลักษณ์เฉพาะคือความสามารถด้านดนตรี ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่พอจะเล่นได้บ้าง ก็รวมตัวกันเล่นดนตรีในพิธีกรรมของวัด อีกทั้งบรรดาเยาวชนก็มีโอกาสได้ใช้ความสามารถด้านดนตรีช่วยเหลืองานของพระศาสนจักร ไม่ว่าจะเป็น ช่วยสอนดนตรีและขับร้องที่คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ร่วมเล่นดนตรีในงานสำคัญของคณะ ฯลฯ ส่วนเยาวชนอื่น ๆ ก็หันไปด้านอื่น โดยใช้ความสามารถที่แต่ละคนมี ไม่ว่าจะเป็นสายติสต์ สายรักสวยรักงาม สายกรรมกรแบกหาม ฯลฯ ทำให้งานเยาวชนที่นี่ดูมีความหลากหลาย และผมมีความสุขกับการอยู่ท่ามกลางพวกเขา

เมื่อปี ค.ศ. 2019 สังฆมณฑลราชบุรีได้มอบหมายให้คุณพ่อสนธยา ไทยสนธิ (พ่อกบ) เป็นผู้รับผิดชอบงานเยาวชนของสังฆมณฑล คุณพ่อจึงได้ติดต่อเชิญตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมเป็นทีมงานเยาวชนระดับสังฆมณฑล จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานเยาวชนระดับสังฆมณฑลในฐานะ “ผู้ประสานงานเยาวชนสังฆมณฑล” อย่างเป็นทางการ

ประสบการณ์กับเยาวชนระดับสังฆมณฑล… ของผมต้องบอกว่าแทบจะติดลบเลยก็ว่าได้ เพราะไม่เคยมีโอกาสไปร่วมกิจกรรมเยาวชน หรือร่วมค่ายเยาวชนเลยสักครั้งเดียว (ไม่ได้ขี้เกียจนะครับ จริง ๆ อยากไป… แต่เพราะค่ายจะจัดชนกับวันอาทิตย์ ซึ่งต้องอยู่เล่นอิเลคโทนที่วัด) ดังนั้น การร่วมงานกับเยาวชนระดับสังฆมณฑลจึงเป็นเรื่องใหม่และท้าทายสำหรับผม ประกอบกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา จึงต้องอาศัยขอคำปรึกษา เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์หลาย ๆ ท่านที่เคยทำงานกับเด็กและเยาวชน ประกอบกับน้ำใจดีและพลังของบรรดาเยาวชน จึงทำให้งานเยาวชนมีชีวิตชีวาขึ้น แม้จะเริ่มต้นด้วยจำนวนที่ไม่มาก ก็นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีสำหรับการพัฒนาต่อไป

3. สิ่งที่คุณคาดหวัง

อยากเห็นบรรดาน้อง ๆ เยาวชนได้เข้ามามีบทบาทในพระศาสนจักรมากยิ่งขึ้น อยากให้พระศาสนจักรทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น วัด สังฆมณฑล กลุ่มองค์กรพระพรพิเศษต่าง ๆ หันมาให้ความสำคัญกับเยาวชนมากยิ่งขึ้น เพราะพวกเขาเป็นวัยที่มีพลัง มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมจะแสดงน้ำใจของพวกเขาเสมอ หากได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างดี

4.สิ่งที่คุณสามารถทำได้คืออะไร?อันดับแรกคงไม่พ้นกับคำว่า “ต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด” เพราะทุกอย่างจะดีและก้าวหน้าต่อไปได้ ก็คงต้องเริ่มที่ตัวของผมเองก่อน และอยากถือโอกาสนี้เชิญชวนน้อง ๆ ทุกคนเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในงานของพระศาสนจักร เริ่มต้นง่าย ๆ ที่วัดของเรา เราอาจมีพรสวรรค์ มีความสามารถบางอย่างที่พอจะช่วยเหลือได้ อาจจะร้องเพลง เล่นดนตรี กราฟิกดีไซน์ จัดดอกไม้ แบกหาม ทำสวน ฯลฯ ก็อยากจะให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยกัน หลายวัดอาจจะไม่มีกลุ่มเยาวชน แต่น้อง ๆ สามารถแสดงน้ำใจของเราได้ ผมเชื่อมั่นว่าไม่มีผู้ใหญ่ท่านใดกล้าปฏิเสธน้ำใจอันสวยงามของน้อง ๆ อย่างแน่นอน