Is Am Are

IS AM ARE:
คุณพ่อ ชาร์ลส โบโรเมโอ สุรศักดิ์ อัมพาภรณ์

โดย คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ | < 1 นาที

คุณพ่อ ชาร์ลส โบโรเมโอ สุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ปัจจุบันอายุ 52 ปี เป็นสัตบุรุษวัดแม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ คุณพ่อศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่โรงเรียนแม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ชั้นมัธยมปีที่ 1-6 ที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม จบปริญญาตรีคณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาปรัชญา และคณะศาสนศาสตร์ สาขาเทววิทยา ที่วิทยาลัยแสงธรรม  สามพราน นครปฐม และปริญญาโท สาขาอภิบาลเยาวชน ประเทศอิตาลี

พ่อได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 11 มิถุนายน ค.ศ. 2000 ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

ปัจจุบัน พ่อได้รับหน้าที่เป็นผู้จัดการแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และผู้อำนวยการแผนกเยาวชน ระดับชาติ และช่วยงานอภิบาลวัดคอนเซ็ปชัญ พ่อพักประจำอยู่บ้านพระสังฆราช เป็นจิตตาภิบาล รร. อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

พ่อคาดหวังให้เยาวชนได้เป็นกำลังสำคัญของพระศาสนจักร ทำให้เยาวชนไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ

อยากให้พระศาสนจักรเห็นความสำคัญของบรรดาเยาวชน วัดคือบ้านของพระและที่สวดภาวนาของคริสตชนทุกคน ทำให้ครอบครัวคริสตชนรักกัน มีบุตรหลานเป็นเยาวชนที่ดี