Is Am Are

Is Am Are: คุณพ่อกาเบรียล ทินกร ลาทู (พ่อบิ๊ก)

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | 2 นาที

สวัสดีครับ พ่อชื่อ คุณพ่อกาเบรียล ทินกร ลาทู (พ่อบิ๊ก) 

การศึกษาของพ่อ พ่อจบปริญญาตรี สาขาปรัชญาและสาขาเทววิทยา ที่มหาวิทยาลัยลาเตรัน กรุงโรม  ประเทศอิตาลี

ปัจจุบันพ่อรับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาส วัดพระเมตตา อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เป็นจิตตาภิบาลเยาวชน สังฆมณฑลเชียงใหม่ และเป็นจิตตาธิการของอารามคลาริส

ในปีเยาวชนนี้พ่อมีความคาดหวังอยู่ 2 อย่าง คือ 

1. ส่งเสริม  พ่อหวังว่าเยาวชนต้องได้รับการส่งเสริมความเชื่อจากพระศาสนาจักรมากขึ้น โดยให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมและมีบทบาทในงานอภิบาลเยาวชน โดยการเป็นประจักษ์พยานในความเชื่อ ซึ่งจะทำให้เยาวชนนั้นได้ทำหน้าที่การเป็นธรรมทูต และจะเป็นการส่งเสริมความเชื่อให้แก่กันและกันในกลุ่มเยาวชนด้วยกันเอง

2. ฟื้นฟู  พ่อว่ามีเยาวชนจำนวนหนึ่งที่เข้าไปไม่ถึงพระศาสนจักร หรือพวกเขาได้ละทิ้งวัดไป พ่อคิดว่าเราไม่ควรมองข้ามพวกเขาเหล่านี้ และหัวใจของพวกเขาต้องได้รับการฟื้นฟู และต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษจากพระศาสนจักร โดยการเข้าไปหาพวกเขา พูดคุยกับพวกเขา ทำให้พวกเขาได้รู้จักพระเยซูเจ้าที่เป็นวัยรุ่นเหมือนกันกับพวกเขาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกลับคืนมาอีกครั้ง

ถ้าพ่อทำสิ่งใดได้สักอย่างหนึ่ง พ่ออยากทำให้หัวใจทุกดวงของเยาวชนได้หลงรักพระเยซูเจ้า เหมือนกับที่พระองค์ทรงรักพวกเขา