Youth Ministry

สารจากบิชอปซิลวีโอ
สิริพงษ์ จรัสศรี 

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | < 1 นาที

สารจากบิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี 

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส  แผนกเยาวชน  โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 

วันที่ 20 กันยายน 2021

เยาวชนที่รัก

ในปีเยาวชน 2021 เราได้นำกางเขนเพื่อนคู่คริสต์จาริกไปทั่วแผ่นดินไทย กางเขนมีความสำคัญอย่างไรกับเราเยาวชนคาทอลิก ทำไมกางเขนจึงกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญสำหรับปีเยาวชนของเรา สำหรับชีวิตคริสตชน เราผูกพันความเชื่อของเราไว้กับกางเขน เราเริ่มต้นชีวิตประจำวันของเราด้วยเครื่องหมายกางเขน พระเยซูเจ้าเองทรงรับทรมานและยอมรับความตายบนไม้กางเขน กางเขนจึงเป็นเครื่องหมายแห่งความรอดของเรา การเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าที่แท้จริง คือเราต้องเลิกคิดถึงตนเอง แบกไม้กางเขน และติดตามพระองค์ สามสิ่งนี้จึงเป็นคุณสมบัติของการเป็นศิษย์พระเยซูเจ้าที่แท้จริง 

พระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ได้ประกาศให้มีการชุมนุมเยาวชนและมอบกางเขนให้จาริกไปทั่วโลกตั้งแต่ปี 1984 ในวันอาทิตย์ใบลาน ที่กรุงโรม พระองค์ตรัสว่า “ไม้กางเขนต้องเป็นสัญลักษณ์ เป็นเครื่องหมายที่บรรดาเยาวชนจะนำไปทั่วโลก ทั่วทุกทวีป ทั่วทุกประเทศ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักของพระคริสตเจ้าสำหรับมนุษยชาติและเพื่อประกาศแก่ทุกคนว่าพระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์ และกลับคืนชีพเพื่อความรอดของมวลมนุษย์ เราพบความรอด เราพบการไถ่กู้ในองค์พระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงถูกตรึง สิ้นพระชนม์ และทรงกลับคืนพระชนมชีพ”  ลูก ๆ เยาวชนจงก้าวออกจากตัวเอง แบกกางเขนนี้ ประกาศด้วยชีวิตของเราถึง ความรักของพระเจ้ามีต่อมนุษย์ทุกคนนั้นมากมายเพียงใด

ในปี 2018 พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงออกสมณลิขิตที่มีชื่อว่า Christus Vivit “พระคริสตเจ้าผู้ทรงพระชนม์” พระองค์ต้องการบอกกับเราว่า พระคริสตเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ และเยาวชนต้องเป็นผู้แทนเพื่อแสดงให้เห็นว่า พระคริสตเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่จริง พระองค์ยังเจริญชีวิตอยู่กับเรา เยาวชนต้องเป็นพยานที่มีชีวิตชีวา เหมือนกับศิษย์สองคนนั้นที่เดินไปเอมมาอูสพร้อมกับพระเยซูเจ้า หลังจากที่พวกเขาสัมผัสได้ว่าพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ พวกเขากลับมีความกระตือรือร้น มีชีวิตใหม่ ซึ่งเป็นชีวิตที่อยากจะบอกกล่าวความสุขความยินดีให้กับมนุษย์ทุกคน

มีคำกล่าวที่ว่า “ไม่มีใครที่เป็นเด็กเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงโลก” นั่นก็คือ เยาวชนทุกคนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้ เรามีตัวอย่างของบุญราศี คาร์โล อากูติส ชาวอิตาลี อายุเพียง 15 ปี ก็ได้รับการสถาปนาเป็นบุญราศี เขาเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่ง ที่มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ขณะที่ป่วยเป็นมะเร็ง เขาได้ใช้ความสามารถด้านเทคโนโลยีนี้ ทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความศรัทธาต่อศีลมหาสนิท ส่งเสริมบอกเล่าอัศจรรย์เกี่ยวกับศีลมหาสนิท เขาทำสิ่งนี้ด้วยความมีชีวิตชีวา พระเยซูเจ้าทรงพระชนม์อยู่ในชีวิตของเขาจริง ๆ แม้ว่าเขาจะเจ็บหนัก เขาไม่ได้สูญเสียความหวัง จนกระทั่งสิ้นใจ และภายในไม่กี่ปี เขาได้รับการสถาปนาเป็นบุญราศี เด็กผู้หญิงเล็ก ๆ อีกคนหนึ่ง เคลตา ทันเบิรต์ ชาวสวีเดน ได้ขึ้นหน้าปกนิตยสาร TIME เธอปรากฏตัวบนเวทีโลกรณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อน สะกิดเตือนผู้นำให้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้อย่างจริงจัง นี่เป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นว่า ไม่มีใครเด็กเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้ เยาวชนสามารถทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ เราเยาวชนสามารถทำสิ่งดีดีให้เกิดขึ้นได้ในสังคม ชุมชน และในวัดของเราได้

พ่อของฝากพวกลูกไว้กับบุญราศีเยาวชนทั้ง 3 ท่าน เชชีลีอา บุดสี ว่องไว บีบีอานา คำไพ ว่องไว และมารีอาพร ว่องไว ให้พวกลูกอยู่ในความคุ้มครองของพระแม่มารีอา และมีชีวิตอยู่ในความรักของพระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่เสมอไป.

ขออำนวยพร

(บิชอบซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี)

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน