Youth News

งานเยาวชนโลก World Youth Day Lisbon 2023

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | 7 นาที

            วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2023 เวลา 19.00 น. พระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช  ใจเสรี ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดงานเยาวชนโลก โดยมีพระคาร์ดินัล มานุเอล เคลเมนต์ แห่งลิสบอน (Cardinal Manuel Clemente) เป็นประธานในพิธี พร้อมกับบรรดาพระสังฆราชประมาณ 800 องค์ พระสงฆ์ประมาณ 10,000 องค์ และบรรดาเยาวชนไทย และเยาวชนจากชาติต่าง ๆ ประมาณ 354,000 คน ณ เนินแห่งการพบปะ (Colina do Encontro) พระคาร์ดินัลเคลเมนต์ ได้เตือนให้เราเลียนแบบพระนางมารีย์ในการต้อนรับและพบปะบุคคลอื่น ๆ และตั้งใจนำไปสู่การปฏิบัติในงานเยาวชนโลกครั้งนี้โลกใหม่เกิดขึ้นทันที เมื่อเราทักทายและต้อนรับกันด้วยความจริงใจ

            วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2023 พระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช  ใจเสรี ได้ไปเยี่ยมชมอาสนวิหารพระนางมารีย์ของอัครสังฆมณฑลลิสบอน เป็นวิหารแบบโกธิก สวยงามมาก และได้ไปชมวัดนักบุญอันตน มีที่ล้างบาปของท่าน และพระแท่นเล็ก ๆ เป็นที่เกิดของท่าน เขาสร้างวัดครอบไว้ ที่กรุงลิสบอนมีรถตุ๊กตุ๊กบริการนักท่องเที่ยว ที่เรียกตุ๊กตุ๊กเหมือนกันเพราะเลียนแบบมาจากประเทศไทย ส่วนน้อง ๆ เยาวชนได้มีโอกาสเรียนคำสอน ณ สวนสาธารณะนักบุญอันตนแห่งอัศวิน (Santo António dos Cavaleiros) และมีการแบ่งปันข้อคิดในกลุ่มย่อย

            วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2023 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้เสด็จไปร่วมพิธีต้อนรับงานเยาวชนโลก ที่กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ซึ่งจัดขึ้น ณ สวนสาธารณะเอ็ดเวิร์ดที่ 7 (Edward VII Park) พระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช  ใจเสรี ได้เข้าร่วมในพิธีนี้ด้วย พร้อมกับบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช และบรรดาเยาวชนหลายแสนคนจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

            สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ตรัสกับบรรดาเยาวชนสรุปได้ว่า พระเจ้าทรงสร้างเราให้มีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนใคร พระองค์เรียกเราแต่ละคนด้วยชื่อของเรา เพราะทรงรักเรา เป็นความรักที่พิเศษ และทรงรักเราอย่างที่เราเป็น เราจะเป็นอย่างไร พระองค์ยังทรงรักเราเสมอ เรามีค่ามากสำหรับพระองค์ โดยสมเด็จพระสันตะปาปาทรงย้ำกับทุกคนว่า “มีที่สำหรับทุกคนในพระศาสนจักร… เราต้องไม่กลัว แต่จงมีความกล้าหาญเพราะพระเจ้าทรงต้อนรับทุกคน”

            สิ่งที่โดดเด่นในพิธีเปิดปีนี้คือ การแสดงท่าเต้นของเนื้อเพลงในภาษามือโปรตุเกส ซึ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน การแสดงสีและเสียงที่มีชีวิตชีวาต้อนรับพระสันตะปาปาฟรังซิส และผู้แสวงบุญหลายแสนคน ในพิธีต้อนรับวันเยาวชนโลกปี 2023

            หลังจากการมาถึงของพระสันตะปาปาฟรังซิส เยาวชนกลุ่มหนึ่งอ่านจดหมายที่คัดมาจากนักแสดง ซึ่งเป็นตัวแทนของจดหมายนับพันฉบับที่พระสันตะปาปาได้รับในแต่ละวัน จดหมายเน้นคำถามและข้อกังวลของเยาวชนจากทั่วโลก โดยหลายคนขอคำแนะนำและอธิษฐานภาวนาให้ครอบครัว ประเทศ และพระศาสนจักรท้องถิ่นของตน

            พิธีต้อนรับดำเนินต่อไปด้วยขบวนธงจากทุกประเทศที่เข้าร่วมในวันเยาวชนโลก พร้อมด้วยเพลงต้นฉบับ “Um Dia de Sol” (“A Sunny Day” หรือ วันที่มีแสงแดดสาดส่อง) ซึ่งแต่งโดยเฮเบอร์ มาร์คัส (Héber Marques) เพื่อโอกาสนี้โดยเฉพาะ เนื้อเพลงเน้นความปรารถนาที่จะเฉลิมฉลองความเชื่อในพระเยซูคริสต์

            ไฮไลท์ของพิธีต้อนรับคือการอ่านพระวาจาของพระเจ้า โดยเน้นไปที่เรื่องราวของนักบุญลูกาเกี่ยวกับการที่พระเยซูทรงส่งสาวกทั้งเจ็ดสิบสองคนออกไปประกาศข่าวดี พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงต้อนรับเยาวชนที่มีส่วนร่วมในวันเยาวชนโลกอย่างอบอุ่น โดยย้ำเตือนพวกเขาว่าพระเจ้าทรงเรียกพวกเขาตามชื่อ เพราะพระองค์ทรงรักพวกเขาแต่ละคน “ในวันเยาวชนโลกนี้ ให้เราช่วยกันตระหนักถึงความจริงพื้นฐานนี้ ขอให้วันนี้เป็นเสียงที่สะท้อนถึงการทรงเรียกแห่งความรักของพระเจ้า”

            พระศาสนจักรของพระเยซูเจ้าคือ “ชุมชนของผู้ถูกเรียก” ไม่ใช่ชุมชนของคนที่ดีที่สุด แต่เราทุกคนเป็นคนบาป เราแต่ละคนถูกเรียกตามที่เราเป็น “ชุมชนของพี่น้องชายหญิงของพระเยซูเจ้า บุตรและธิดาของพระบิดาองค์เดียวกัน ข้าพเจ้าต้องการชี้แจงให้ชัดเจนกับท่าน” “มีที่ว่างสำหรับทุกคนในพระศาสนจักร” พระเยซูเจ้าทรงแสดงสิ่งนี้อย่างชัดเจนในพระวรสารในคำอุปมาที่เรียกทุกคนว่า “เด็กและผู้ใหญ่ คนสุขภาพดีและคนป่วย คนชอบธรรมและคนบาป ทุกคน ทุกคน ทุกคน!” และพระองค์ทรงเชื้อเชิญฝูงชนให้พูดตามพระองค์ว่า “ทุกคน ทุกคน ทุกคน!”…“นี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะบอกท่าน อย่ากลัว จงกล้าหาญ จงก้าวไปข้างหน้าโดยรู้ว่าเราเป็นที่รัก…” และ “พระเจ้า รักเรา”

            สำหรับตอนจบ นักแสดงได้นำเสนอท่าเต้นของแอนนาแกรม ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการอ่านพระวรสารและกล่าวกับทุกคนที่อยู่ ณ ที่นั้น: “ไป… ฉันส่งคุณไป… อาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้คุณแล้ว”

            เมื่อพระสันตะปาปาเสด็จลงจากเวทีในช่วงท้ายของพิธีเปิด สวนสาธารณะเอ็ดเวิร์ดที่ 7 (Edward VII) ของกรุงลิสบอนก็กึกก้องไปด้วยเพลงประจำวันเยาวชนโลกในปีนี้ นั่นก็คือ “ความเร่งรีบในอากาศ (“Há Pressa no Ar” – “That’s a Rush in the Air”)

            วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2023 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เสด็จไปร่วมพิธีเดินรูป 14 ภาคที่สวนสาธารณะเอ็ดเวิร์ดที่ 7 โดยมีบรรดาเยาวชนมากกว่าห้าแสนคนคอยพระองค์อยู่ที่นั่น ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญหนึ่งของงานเยาวชนโลกที่กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส สมเด็จพระสันตปาปาทรงเชิญชวนบรรดาเยาวชนให้เจริญชีวิตมรรคาศักดิ์สิทธิ์เพื่อร่วมเดินทางพร้อมกับพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงถามบรรดาเยาวชนว่า “บางคราวฉันร้องไห้หรือไม่ มีอะไรในชีวิตที่ทำให้ฉันร้องไห้” พวกเราทุกคนในชีวิตร้องไห้และยังคงร้องไห้ และพระเยซูอยู่กับเรา พระองค์ทรงร้องไห้กับเรา  เพราะพระองค์ทรงอยู่กับเราในความมืดมิดที่นำไปสู่การร้องไห้ วันนี้เราจะเดินทางไปกับพระเยซูเจ้า ทางแห่งความทุกข์ของพระองค์ ทางแห่งความวิตกกังวล ทางแห่งความโดดเดี่ยวของเรา

            พระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช  ใจเสรี ได้ร่วมเดินรูป 14 ภาคกับสมเด็จพระสันตะปาปาครั้งนี้ด้วย  ถือเป็นการเดินรูปที่ทุกคนพูดว่า น่าประทับใจและให้ความหมายดีมาก แต่ละภาคมีบทรำพึงและการแบ่งปันจากเยาวชนเกี่ยวกับปัญหาของโลกปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขา พร้อมกับการแสดงประกอบ โดยใช้นักแสดงเยาวชน 22 ชาติ จำนวน 50 คน จบด้วยบทข้าแต่พระบิดาในแต่ละภาค กางเขนที่แบกค่อย ๆ ไต่ขึ้นไปจนถึงยอดสุดของฉากเวที นับเป็นการเดินรูปที่มีความหมายและน่าอัศจรรย์ใจมาก

            วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2023 เยาวชนจากทั่วโลก และตัวแทนเยาวชนทั้ง 83 ท่าน ร่วมค่ำคืนตื่นเฝ้าศีลมหาสนิท สวดสายประคำ และแห่แม่พระฟาติมา พร้อมกับพระสันตะปาปาฟรังซิส ณ ลานแห่งพระหรรษ-ทาน (Campo da Graca) และในการตื่นเฝ้าครั้งนี้มีตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทย “น้องอาย” ดาราวลี พิมพ์สุวรรณ เยาวชน วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง  จ.จันทบุรี ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนของเยาวชนทั่วโลก 1 ใน 5 คน ในการเดินไปเป็นเพื่อนกับพระสันตะปาปา ในคืนตื่นเฝ้า (ด้านขวามือโป๊ป ใส่เสื้อสีเขียว กางเกงยีนส์)

            ฝันที่ไม่กล้าไม่ฝัน “น้องอาย” ดาราวลี พิมพ์สุวรรณ เยาวชน วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง       จ.จันทบุรี หนึ่งในเยาวชนของสังฆมณฑลจันทบุรี ที่เข้าร่วมงานชุมนุมเยาวชนโลก ได้รับเลือก เป็น 1 ใน 5 คน ที่จะมีโอกาส ใกล้ชิดกับ พระสันตะปาปา ในงานค่ำคืนตื่นเฝ้าที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม นี้ น้องอายยังได้เล่าเสริมกับแผนกสื่อมวลชน สังฆมณฑลจันทบุรี อีกว่า

            “หลังจากที่ได้รับอีเมลก็ช็อคมาก ๆ เพราะเราค่อนข้างคิดว่าเราอาจจะแปลเมลผิด เลยขอให้คุณพ่อดลฐิศักดิ์ช่วยแปลอีกครั้งเพื่อความชัวร์ เมื่อมั่นใจแล้วว่าข้อความในอีเมลต้องการสื่อแบบนี้ “I’m Carla from the WYD Pastoral Direction and I’m coming with an invitation. We would like you to be one of the 5 people to accompany the Holy Father when he gets to the Vigil.”

            ตอนแรกเราก็ตกใจ แล้วใจก็เริ่มตก เราคิดทันทีเลยเราไม่อยากทำเลย มันรู้สึกเกินตัว ฝันที่ไม่กล้าไม่ฝัน คำนี้ไม่เกินจริง เรื่องบางเรื่องเราก็แค่อยากเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศ ไม่ใช่ผู้ที่จำเป็นต้องลงสนามจริง แต่ในวันนี้ที่โอกาสมาถึงและเราเองที่กล้าจะลองสิ่งใหม่ๆ จึงตอบรับคำเชื้อเชิญไป มีน้ำตาบ้างเล็กน้อย แต่เป็นน้ำตาแห่งความยินดี ขอบคุณพระเจ้าเสมอ พระจัดสรร คำนี้ใช้ได้จริงค่ะ ”  ภาพจาก FB Darawalee Pimsuwan

            วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2023 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้เสด็จเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองพระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระวรกายอย่างรุ่งโรจน์ และปิดงานเยาวชนโลก ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส พระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช  ใจเสรี ได้ร่วมในพิธีด้วย ต้องตื่นตั้งแต่ 03.00 น. เพื่อไปร่วมงาน ผ่านระบบรักษาความปลอดภัย เนื่องจากมีคนมาร่วมงานจำนวนมาก มีพระสังฆราชประมาณ 700 องค์ และพระสงฆ์ประมาณ 10,000 องค์ ท่ามกลางเยาวชนและผู้แสวงบุญมากกว่า 1 ล้าน 5 แสนคน ที่รวมตัวกัน ณ ลานแห่งพระหรรษทาน สมเด็จพระสันตะปาปาได้ตรัสกับบรรดาเยาวชนว่า “อย่ากลัวเลย ทำใจดี ๆ ไว้” สิ่งสวยงามที่ลูกพึงตระหนักคือ ไม่ใช่พ่ออีกต่อไป แต่เป็นพระเยซูที่มองมาที่ลูกในขณะนี้ พระองค์กำลังมองลูกอยู่ พระองค์ทรงรู้จักลูก พระองค์ทรงทราบหัวใจ และทรงทราบชีวิตของแต่ละคน ทั้งความสุข ความเศร้า ความสำเร็จ และความล้มเหลว สมเด็จพระสันตะปาปาทรงย้ำกับบรรดาเยาวชนว่า “พระเยซูเจ้าทรงรู้ใจลูก ทรงเห็นหัวใจของลูก และบอกกับลูกที่ลิสบอนในวันเยาวชนโลกวันนี้ว่า “จงส่องแสงสว่าง  จงฟัง  อย่ากลัวเลย”

            จงส่องแสงสว่าง พวกเธอจงส่องแสงสว่างโดยผ่านทางกิจการแห่งความรัก เพื่อจะเป็นเช่นนี้ได้ พวกเธอต้องอยู่ไกลจากความเห็นแก่ตัว เมื่อไร พวกเธอมีความเห็นแก่ตัว แสงนี้จะดับลง

            จงฟัง จงฟังพระเยซูเจ้า พวกเธอจงอ่านพระคัมภีร์ และฟังสิ่งที่พระองค์ตรัสในใจของเรา จงฟัง…เพราะพระองค์จะทรงชี้ทางเดินแห่งความรักให้กับเรา

            อย่ากลัวเลย ปัจจุบันนี้ เราถูกล่อลวงให้ท้อแท้…หากเราต้องการเปลี่ยนโลก เราต้องมุ่งมั่นทำหน้าที่และมีจินตนาการ พระศาสนจักรต้องการพวกเธอเหมือนแผ่นดินต้องการน้ำฝน พวกเธอเป็นปัจจุบันและเป็นอนาคตของพระศาสนจักร วันนี้ พระเยซูเจ้าบอกกับพวกเธอว่า ‘อย่ากลัวเลย จงอย่ากลัวเลย'”

            หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้นำภาวนาบททูตสวรรค์แจ้งสาร และเชิญชวนให้เฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์แห่งยูบีลี (Jubilee) ในปี 2025 ที่จะถูกเรียกว่า “ปีศักดิ์สิทธิ์สำหรับเยาวชน” ในกรุงโรม และร่วมงานเยาวชนโลกครั้งต่อไปปี 2027 ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี (‘Next World Youth Day in Seoul, South Korea’)

            ในช่วงสุดท้ายของพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดงานชุมนุมเยาวชนโลก ณ ลานแห่งพระหรรษทาน (Campo da Graca) กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับทุกคนที่ทำให้ “งานที่เต็มไปด้วยพระหรรษทานนี้” เกิดขึ้นได้ มีสำนวนหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยในช่วงนี้คือ “ขอบคุณ” หรือ “Obrigado” ในภาษาโปรตุเกส ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณค่าหลักของบทเทศน์ในช่วงการอธิษฐานภาวนาในบททูตสวรรค์แจ้งสาร (Angelus) ของพระสันตะปาปาฟรังซิสหลังจากเสร็จสิ้นพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสปิดงานชุมุนมเยาวชนโลกในกรุงลิสบอน

            “การขอบคุณนั้นไม่เพียงบ่งบอกถึงความรู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งที่เราได้รับเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความปรารถนาที่จะให้สิ่งตอบแทนด้วย โดยเน้นว่าผู้แสวงบุญแต่ละคนได้รับมากเพียงใด ในเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยพระคุณนี้” “เวลานี้ เมื่อเรากลับบ้าน พระเจ้าทรงให้เรารู้สึกว่าต้องแบ่งปันและให้ เป็นพยานด้วยความยินดีและกระตือรือร้นถึงความดีที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานลงในใจเรา”

            ขอบคุณ (“Obrigado”) พระสันตะปาปาทรงแสดงความขอบคุณต่อพระคาร์ดินัลเคลเมนเต (Cardinal Clemente) บิชอปแห่งลิสบอน ต่อพระศาสนจักร และต่อชาวโปรตุเกสทั้งหมด

            “ขอบคุณประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ ผู้ซึ่งติดตามเราในช่วงเหตุการณ์เหล่านี้ ไปยังสถาบันระดับชาติ และระดับท้องถิ่น สำหรับการสนับสนุน และความช่วยเหลือของพวกเขา รวมถึงเมืองลิสบอนด้วย ซึ่งคนหนุ่มสาวเหล่านี้จะจดจำเสมอว่าเป็น ‘บ้านพี่น้อง’ และ ‘เมืองแห่งความฝัน”

            พระสันตะปาปาฟรังซิสยังทรงแบ่งปันโอวาทแก่อาสาสมัครทุกคนและ แด่ผู้ที่เฝ้าดูวันเยาวชนโลกจากเบื้องบน ซึ่งก็คือนักบุญองค์อุปถัมภ์ของงานนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักบุญพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ผู้ทำให้วันเยาวชนโลกเหล่านี้มีชีวิตขึ้นมา และกำชับแก่พวกเราทุกคน “เยาวชนที่รัก! พระเจ้าเห็นว่าคุณดีแค่ไหน พระองค์เท่านั้นที่ทรงทราบสิ่งที่พระองค์หว่านลงในใจของท่าน โปรดรักษามันไว้ ฉันอยากจะบอกคุณว่า: ยึดมั่นในความทรงจำของวันนี้ จดจำช่วงเวลาที่ดีที่สุด”

            พระสันตะปาปาทรงเตือนสติผู้แสวงบุญรุ่นเยาว์ให้ “หวนนึกถึงประสบการณ์และความสง่างามของวันนี้” ใน “ช่วงเวลาที่เหนื่อยล้าและท้อแท้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้” เมื่อ “การล่อลวงให้ยอมแพ้หรือปิดตัวเอง” จะแข็งแกร่งขึ้น

            พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแสดงความคิดสุดท้ายแก่เยาวชนที่ไม่สามารถเข้าร่วมวันเยาวชนโลก โดยทรงทักทายผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในท้องถิ่นที่จัดโดยสังฆมณฑล และสภาบิชอปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น “พี่น้องกลุ่มย่อยในทะเลทรายซาฮาราของเรา และพี่สาวน้องสาวที่เมืองแทนเจียร์ (Tangier)” พระสันตะปาปาทรงขอให้ฝูงชนติดตามไปด้วย “พร้อมความคิดและคำอธิษฐานภาวนาสำหรับผู้ที่ไม่สามารถอยู่กับเราได้เนื่องจากการสู้รบและสงคราม มีจำนวนมากในโลกของเรา และเมื่อคิดถึงทวีปนี้ พ่อรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อยูเครนอันเป็นที่รัก ซึ่งยังคงต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส”

            เยาวชนที่รัก ให้พ่อในฐานะผู้สูงวัย แบ่งปันความฝันที่มีอยู่ในตัวพ่อให้กับคนหนุ่มสาว นั่นคือความฝันแห่งสันติภาพ ความฝันของคนหนุ่มสาวที่อธิษฐานภาวนาเพื่อสันติภาพ ใช้ชีวิตอย่างสันติ และสร้างอนาคตที่สงบสุข อีกข้อหนึ่ง ให้เราได้ขอบคุณ “ถึงรากเหง้าของเรา ถึงปู่ย่าตายายของเรา ผู้ส่งต่อความเชื่อมาให้เรา ผู้ส่งต่อเส้นขอบฟ้าแห่งชีวิตให้กับเรา”

            ต่อไป! (Onwards!) ในอนาคต พระสันตะปาปาทรงวางอนาคตของมนุษยชาติไว้ในพระหัตถ์ของ “พระนางมารีย์ ราชินีแห่งสันติภาพ” ทรงกระตุ้นผู้แสวงบุญรุ่นเยาว์ ขณะที่พวกเขากลับถึงบ้าน “ให้สวดภาวนาเพื่อสันติภาพต่อไป” “ยิ่งไปกว่านั้น คุณคือสัญลักษณ์แห่งสันติภาพของโลก แสดงให้เห็นว่าเชื้อชาติ ภาษา และประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันสามารถรวมกันแทนการแบ่งแยกได้อย่างไร คุณคือความหวังของโลก ที่แตกต่าง ขอบคุณสำหรับสิ่งนี้ เป็นต้นไป!”

            ขอบคุณสุดท้าย “ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด” คือพระเยซูเจ้าและพระแม่มารีย์แม่ของเรา “พวกท่านอยู่ที่นี่กับเรา และอยู่กับเราเสมอ ไม่เคยละสายตาจากชีวิตของเรา และพวกท่านรักเราอย่างไม่มีใครเหมือน”

ขอขอบคุณ เรื่องและภาพข่าวจาก เพจผู้รับใช้สามัญธรรมดา นายชุมพาแห่งแดนมรณสักขี / เพจ Salesian Thailand – คณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย / Nuphan Thasmalee /เพจต่าง ๆ ของสื่อมวลชน และองค์กรสมาชิกที่ทำให้เราสามารถติดตามงานวันเยาวชนโลกในครั้งนี้ได้อย่างใกล้ชิด