คิดเบาๆ

Is Am Are : คุณสิทธิพงษ์ พันธุโสภณ (พี่เจ)

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | < 1 นาที

Is Am Are : คุณสุรเดช พูนทับ (ไอซ์)

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | < 1 นาที

Is Am Are : Fr.Nguyen Van Loung

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | 3 นาที