Life Traveller

เยาวชน YCS กับการดำเนินชีวิตที่ท้าทายในปัจจุบัน

โดย สิทธิสันต์ เจนผาสุก | < 1 นาที

โลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา รวมถึงการดำเนินชีวิตของมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่พวกเรา YCS ยังคงยึดมั่นตามวิธีการและอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรับผิดชอบในสังคม กล้าคิด กล้าทำ ในสิ่งใหม่ๆ มากขึ้น

ณ เวลานี้ โลกเราก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่ยากลำบาก เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนต้องกักตัวอยู่บ้าน ป้องกันเชื้อโควิด 19 แน่นอนว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องใหม่ที่ทำให้ทุกคนต้องปรับตัว พวกเราชาว YCS ก็ประสบปัญหาในการปรับตัวอย่างมากกับการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมภายในโรงเรียน วันรวมพลัง YCS หรือเเม้แต่ค่าย YCS Thailand ที่จัดขึ้นในทุก ๆ ปี ก็ไม่สามารถดำเนินการตามปกติได้ จึงเป็นที่มาของการทำค่าย YCS ออนไลน์ แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ มีอุปสรรคเช่นเดียวกัน เนื่องจากต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาผสานกับการนำเสนอค่ายทางออนไลน์

ค่ายออนไลน์ YCS ในครั้งที่ผ่านมา เปลี่ยนมุมมองในการจัดค่ายของพวกเราไปโดยสิ้นเชิง ค่ายนี้อาศัยความรอบคอบ และทักษะการแก้ปัญหาเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุผลที่ค่ายออนไลน์นี้มีหนึ่งรูปแบบการนำเสนอผ่านทางการถ่ายทอดสดทำให้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจึงต้องมีสติพร้อมแก้ไขเสมอ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นเป็นการวางแผนซึ่งยากกว่าค่ายปกติมาก เพราะการผิดพลาดในช่วงเวลาการถ่ายทอดสดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ได้ตลอด และการมีแผนสำรองจำนวนมากก็ช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ค่ายออนไลน์ YCS ครั้งที่ผ่านมา ออกมาราบรื่น  และอีกหนึ่งค่ายที่กำลังเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ คือ ค่าย YCS ครั้งที่ 41 ในรูปแบบของออนไลน์ ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่  9-11 เมษายน พ.ศ. 2564 นี้เช่นกัน ซึ่งถือเป็นบททดสอบสำหรับพวกเราชาว YCS ที่จะต้องร่วมมือกันสร้างสรรค์กิจกรรมในรูปแบบใหม่นี้ให้สำเร็จลงได้

สุดท้ายนี้ พวกเราขอเป็นหนึ่งแรงผลักดันให้เพื่อนๆ เยาวชนทุกคนกล้าที่จะก้าวออกมาเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ กล้าที่จะคิดนอกกรอบ เพื่อในอนาคตข้างหน้า เยาวชนทุกคนจะเติบโตมาเป็นกำลังหลักของโลกต่อไป และหากเพื่อน ๆ คนไหนกำลังลังเลในเป้าหมายของตัวเองอยู่ ผมอยากบอกว่า ไม่มีอะไรที่ทุกคนทำไม่ได้ หากแต่จะไม่ทำมัน

สิทธิสันต์ เจนผาสุก (พอล)
คณะกรรมการวายซีเอส ระดับชาติ

More for you

คริสต์ถึงคุณ Ep. 1

โดย บราเดอร์นาว คามิลโล พรสรร | 2 นาที

ศาสนสัมพันธ์ ตอนที่ 6

โดย วรินทร เหมะ | 3 นาที