Is Am Are

Is Am Are : คุณพ่อวุฒิชัย จันทรักษ์ (พ่อแมน)

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | 2 นาที

คุณพ่อสเตเฟน วุฒิชัย จันทรักษ์ (พ่อแมน) อายุ 35 ปี สังกัด สังฆมณฑลอุดรธานี

ปัจจุบัน พ่อรับตำแหน่ง ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อุดรธานี
คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล และ จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลอุดรธานี
ภารกิจส่วนใหญ่ พ่อจะอยู่ที่โรงเรียนเป็นหลัก วันจันทร์-วันศุกร์ บริหารโรงเรียนอยู่กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ อภิบาลสัตบุรุษที่วัด งานวัดเจ้าอาวาสอภิบาลศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
ส่วนงานเยาวชนก็มีกิจกรรมต่างๆ เป็นกิจกรรมประจำปี ดำเนินการตามแผนอภิบาลเยาวชนประจำปี แต่หลักๆ จะเป็นกิจกรรมออกเยี่ยมเยาวชนตามเขตต่างๆ หรือตามค่ายคำสอนต่างๆ ช่วงค่ายคำสอน ค่ายเยาวชน ค่ายยุวธรรมทูต ภาคฤดูร้อน

ความคาดหวังในงานและในเยาวชน

          เนื่องด้วยพ่อทำงานโรงเรียน อยู่กับนักเรียน ก็ถือว่าพ่ออยู่กับเด็กและเยาวชนโดยไม่รู้ตัว สิ่งที่พบปัญหาในเด็กและเยาวชนในโลกปัจจุบัน…
          เนื่องด้วยเทคโนโลยี มีความเจริญก้าวหน้า พร้อมทั้งโควิดที่เกิดขึ้น ทำให้เด็กและเยาวชนจดจ่อกับการให้ความสนใจกับมือถือและสื่อในมือถือมากจนเกิดไป ทำให้บางคนสมาธิสั้นบ้าง ไม่ฟังคนอื่นบ้าง พ่อแม่ไม่สามารถควบคุมได้บ้าง ดังนั้นสิ่งที่พ่อคาดหวังในงานเยาวชน
ประการแรก การ นำเยาวชนกลับมาสนใจพระมากขึ้นในชีวิต เมื่อความเจริญก้าวหน้าในสังคมมีผลกระทบต่อความเชื่อ ความศรัทธาของเยาวชนในโลกปัจจุบัน ความคาดหวัง จึงต้องการนำเยาวชนกลับสู่ความสนใจพระมากขึ้น

ประการที่สอง ต้องการเข้าใจ เดินตาม เคียงข้างเยาวชน ต้องพูดภาษาเดียวกันกับเยาวชน อยู่ในที่ที่เขาอยู่ คือ โลกโซเชียลและนำทางเขาไปในทางที่ดี

ประการที่สาม เยาวชนต้องก้าวไปด้วยกันกับพระศาสนจักร กับ คุณพ่อ ซิสเตอร์ พี่น้องสัตบุรุษ และคนต่างความเชื่อ เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นแสงสว่างสู่โลก

More for you

Is Am Are : Fr.Nguyen Van Loung

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | 3 นาที