Is Am Are

Is Am Are : คุณไชยวัฒน์ ออเปะ (พี่เก้ว)

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | 2 นาที

สวัสดีครับ ผมชื่อ หลุยส์ คอนซากา ไชยวัฒน์ ออเปะ สามารถเรียกผมว่า  เก้ว หรือ วัฒน์ ก็ได้ครับ อายุผมกำลังจะ 33 ปีบริบูรณ์ ในเดือนมิถุนายนนี้ครับ  ตอนนี้ผมเป็นเจ้าหน้าที่ แผนกเยาวชนของสังฆมณฑลเชียงใหม่

มาร่วมงานเยาวชนได้อย่างไร?

ตามความเป็นจริงแล้ว ผมไม่เคยคิดมาก่อนหรือตั้งใจที่จะมาทำงานในตรงนี้ครับ แต่ย้อนกลับไปเมื่อปี 2012 ผมได้ตัดสินใจเปลี่ยนกระแสเรียกจากการเป็นสามเณร และตั้งใจจะกลับมาเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่ ช่วงที่ผมรอเข้ามหาวิทยาลัย ผมจึงได้ขอช่วยงานสังฆมณฑลไปก่อน ผมจึงถูกส่งไปช่วยงานที่ศูนย์คำสอนแม่ริม พอทำงานได้ระยะหนึ่ง ผมถูกส่งไปศึกษาอบรมที่ประเทศฟิลิปปินส์อีก 1 ปี พอกลับมา คุณพ่อที่รับผิดชอบงานด้านเยาวชน ณ ขณะนั้นได้ขอให้ผมเข้ามาช่วยงานในแผนกเยาวชน ผมทำงานได้อีก 3 ปี จากนั้นผมออกไปหาประสบการณ์ข้างนอกอีก 1 ปี และได้กลับไปเรียนต่อคริสตศาสตร์ ที่วิทยาลัยแสงธรรมอีก 5 ปี หลังจากผมจบการศึกษาที่วิทยาลัยแสงธรรม ผมก็ได้กลับมาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่แผนกเยาวชนอีกครั้งจนถึงปัจจุบัน 

ความคาดหวังในการทำงานเยาวชน?

สิ่งที่ผมคาดหวังมากที่สุดคือ

1. ด้านบุคลากร อยากให้มีแผนงานการเตรียมคนที่จะมาเป็นเจ้าหน้าที่ที่ชัดเจนที่จะมาประสานงานต่อในรุ่นต่อๆไป

2. ด้านเยาวชน อยากให้แต่ละวัดมีกลุ่มเยาวชนของวัดที่เข้มแข็ง เยาวชนต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ถึงเยาวชนจะลงมาอยู่ในเมืองก็ตาม อยากให้เยาวชนมาเข้าวัดอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง และคาดหวังให้เยาวชนทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่ การงานและเป็นเยาวชนผู้มีความเชื่อที่มั่นคง

More for you

Is Am Are : Fr.Nguyen Van Loung

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | 3 นาที