Is Am Are

Is Am Are: นายยุทธชัย เงินหล้า

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | 2 นาที

คุณเป็นใคร?

ชื่อนายยุทธชัย เงินหล้า อายุ 38

ระดับการศึกษา จบปรัชญาและศาสนาจากวิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม

ที่ทำงาน – เจ้าหน้าที่แผนกเยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม่ 

  บทบาทหน้าที่ที่ทำอยู่ – เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานเยวชนสังฆมณฑลเชียงใหม่

สำหรับสังฆมณฑลเชียงใหม่นั้นมีการแบ่งเขตออกมาเป็น 4 เขต ดังนั้นจะมีทีมงานเยาวชนและคุณพ่อที่จะดูแลเยาวชนในแต่ละเขตด้วย เพื่อให้การทำงานและการอภิบาลเยาวชนให้ทั่วถึง

คุณอยู่อย่างไร? 

คุณกำลังทำอะไรบ้างในที่ที่คุณอยู่ – เจ้าหน้าที่ประสานงาน นำกิจกรรมและสันทนาการ ขับรถออกพื้นที่ ถ่ายวีดีโอและถ่ายภาพเก็บบรรยากาศที่ได้ออกไป เขียนข่าวและลงรูปกิจกรรมที่ทำ สรุปบัญชี สรุปงานประจำปี เขียนโครงการประจำปี ร่วมเป็นคณะกรรมการกับแผนกอื่นเช่น แผนกสตรี แผนกสังคมพัฒนา แผนกพระคัมภีร์ 5 ศาสนาและศาสนสัมพันธ์เป็นต้น (เนื่องจากแต่ละแผนกนั้นต่างได้ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน)

ช่วงโควิดต้องใช้สื่อออนไลน์ในการร่วมกิจกรรมเช่น line Group / Google meet และ Zoom เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องลงไปช่วยทำสวนเช่น ตัดหญ้า พรวนดิน ทำเล้าไก่ ปลูกต้นไม้ เป็นต้น

สิ่งที่คุณคาดหวัง และสิ่งที่คุณสามารถทำได้คืออะไร?

สิ่งที่คาดหวังคือ ปรับการอภิบาลเด็กและเยาวชนตามสภาพของสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้เกิดประโยนช์และเลี่ยงการสูญเสียให้น้อยที่สุด ไม่ประมาท 

สิ่งที่ทำได้คือ การติดตามและการพัฒนาการรูปแบบใหม่เสมอ เช่น แม้กิจกรรมในกลุ่มเราไม่สามารถทำได้แต่ต้องสามารถโทรคุยกัน ประชุมและร่วมกิจกรรมในรูปแบบของสื่อออนไลน์ได้ 

ความคาดหวังที่มีต่อพระศาสนจักร/วัด คือการร่วมมือและติดตามข่าวความเป็นไปของพระศาสนจักรเสมอ รู้จักบทบาทหน้าที่ของการเป็นคริสตชน และช่วยงานวัดตามความสามารถ

ถ้าสามารถทำสิ่งใดได้สักอย่างใดอย่างหนึ่ง สิ่งที่คุณอยากจะทำให้พระศาสนจักร / วัด คือ การเป็นแบบอย่างและการร่วมงานกับพระศาสนจักรอย่างไกล้ชิดและมีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ เช่น การสวดภาวนาด้วยตนเอง แม้ไม่มีใครนำ หรือในช่วงที่เราไม่สามารถร่วมมิสซาได้ และการอ่านพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น