Is Am Are

Is Am Are : คุณลินดา จีสม เนียซิลิการ์ (ลินดา)

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | 2 นาที

ชื่อนางสาว ลินดา จีสม เนียซิลิการ์ ชื่อเล่น ลินดา อายุ 21 ปีค่ะ อยู่วัด saint Thomas Aquinas มีนบุรีค่ะ
เป็นเยาวชนของคณะโฟโคลาเร

มาร่วมงานเยาวชนได้อย่างไร?

มาร่วมงานเยาวชนได้จากทางคณะโฟโคลาเรค่ะ ทางคณะได้สอบถามความสนใจ เลยสนใจอยากเข้าร่วม เพราะเห็นว่าเราอยากจะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกิจกรรมเยาวชนในครั้งนี้

ความคาดหวังในการทำงานเยาวชน?

คาดหวังให้เยาวชนมีความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้น เนื่องจากโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก เลยคาดหวังอยากให้เยาวชนเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนการไปร่วมงานเยาวชนครั้ง

ภาพด้านล่างจะเป็นภาพกิจกรรมที่เยาวชนได้ลงพื้นที่คลองเตย เพื่อบริจาคสิ่งของให้กับเด็กและผู้สูงอายุค่ะ

More for you

Is Am Are : คุณสิทธิพงษ์ พันธุโสภณ (พี่เจ)

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | < 1 นาที

Is Am Are : คุณสุรเดช พูนทับ (ไอซ์)

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | < 1 นาที