Inspiration

ภูเขา

โดย บาทหลวงภฤศ ทิพย์ทอง | < 1 นาที

ภูเขา…

“มีหลายเส้นทางที่นำไปสู่ยอดเขา แต่วิวทิวทัศน์นั้นมีความงดงามเหมือนกันอยู่เสมอ” สุภาษิตจีน

หลายคนเปรียบเปรยว่า… 

ชีวิตก็เหมือนกับการเดินขึ้นเขา

บางครั้งอาจมีขั้นบันไดหรือทางที่ลัดเลาะขึ้นไปได้ง่าย

บางช่วงอาจเป็นเนินสูงที่บางครั้งต้องปีนป่าย

บางช่วงอาจจะเป็นหน้าผาและหุบเหวที่ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ

 และเมื่อใกล้จะถึงยอดเขา มันก็จะมีความสูงชันยากลำบากมากขึ้น

ต้องอาศัยความชำนาญ หรือได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทาง

ภูเขา… หากมองจากพื้นเบื้องล่าง เราจะพบกับความยิ่งใหญ่ น่าเกรงขาม

ความมั่นคงที่ตั้งตระหง่าน ท้า ลม แดด ฝน

หากเมื่อมองจากยอดเบื้องบน เราก็เห็นถึงความสวยงามของวิวทิวทัศน์

ความงดงามของสิ่งสร้างที่ดูเล็กดังเพียงหยิบมือ

ทั้งสองมุมมองนี้มีความแตกต่างกันจากภูเขาลูกเดียวกัน

หลายคนแสวงหาหนทางที่นำไปสู่จุดหมายสูงสุดในชีวิต

บางคนเลือกหนทางที่สั้นที่สุด

บางคนเลือกหนทางทางที่สบายดีที่สุด

บางคนเลือกหนทางที่ปลอดภัยที่สุด

เราตอบไม่ได้ว่าคนทางไหนดีที่สุด

แต่สิ่งที่งดงามที่สุดคือ….

เมื่อเราไปถึงจุดหมายได้ชื่นชมและมองเห็นความสวยงามของวิวทิวทัศน์บนยอดเขานั้น

 ไอ-เดียร์