Inspiration

ค.คนชวนคิด 2

โดย ค.คนชวนคิด | < 1 นาที

“ชีวิตเราต้องเดินไปข้างหน้า ช้าบ้างเร็วบ้าง แต่ต้องดีกว่าเดิม ไม่ใช่ดีกว่าใคร”

ขอบคุณเจ้าของข้อความ ซึ่งเป็นใครไม่รู้ แต่ให้มุมมองดูชีวิตที่ดี

เพราะในสังคมแห่งการแข่งขัน หลาย ๆ ครั้งทำให้คนเรารู้สึกว่าต้องเป็นที่หนึ่ง

ต้องเป็นผู้ชนะ ต้องเป็นผู้นำ

ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงก็รู้อยู่ว่าคงไม่มีใครที่เป็นที่หนึ่งในทุกเรื่อง หรือชนะได้ทุกครั้ง

มีเข้มแข็งในบางเรื่อง มีอ่อนแอในบางอย่าง

นั่นคือธรรมชาติที่แท้จริงของเรามนุษย์ บุคคลภายนอกจึงไม่ใช่คู่แข่ง

แต่เป็นผู้ที่เดินทางไปด้วยกันในเวลาที่จำกัดบนโลกใบนี้

คู่แข่งที่แท้จริงของเราแต่ละคนในการเจริญชีวิต

ก็คือตัวเราเอง ตัวเราเองเมื่อวานนี้ ตัวเราเองเมื่อสัปดาห์ก่อน

ตัวเราเองเมื่อเดือนที่ผ่านมาตลอดตัวเราเองที่ช้าบ้าง เร็วบ้าง แต่เป็นปัจจุบันที่ดีกว่าเดิม

เยาวชนที่รัก

คู่แข่งในการเจริญชีวิตของเรา ไม่ใช่เพื่อนที่อยู่รอบข้าง ความหมายของคำว่าเพื่อน ทำให้คนเหล่านั้น และตัวเราต้องช่วยเหลือเกื้อกูล ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน หยุดใจของเราที่จะเปรียบเทียบกับคนอื่น โดยเฉพาะด้านวัตถุสิ่งของภายนอกแต่จงมองตัวเรา เพื่อให้พบความพอเพียง ที่เหมาะสม ที่เหมาะสมจริง ๆ กับตัวตนของเรา เป็นจุดยืนที่ชัดเจนและเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อเอาชนะตัวตนในอดีตทีไม่ดีหรือดีน้อยกว่า เพราะตัวฉัน ณ วันนี้ ที่ดีกว่าเมื่อวาน คือการพัฒนา