Inspiration

คริสต์ถึงคุณ Ep. 1

โดย บราเดอร์นาว คามิลโล พรสรร | 2 นาที

แสงธรรมปันรัก พิสูจน์รักฉบับคริสตชน

โดย บราเดอร์นาว คามิลโล พรสรร

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในประเทศไทย แต่ “น้ำใจ” และ “ความห่วงใย” ที่เราคนไทยมีให้กัน ก็ยังเผยให้เห็นอยู่อย่างไม่ขาดสาย… บ้านเณรใหญ่แสงธรรม เป็นอีกองค์กรหนึ่งของพระศาสนจักรคาทอลิกที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการแจกจ่ายความช่วยเหลือ ภายใต้ชื่อโครงการว่า “แสงธรรมปันรัก” ด้วยการบริการอาหารกล่อง แก่พี่น้องที่อาศัยอยู่ละแวกซอยเทียนดัด เป็นประจำทุกยามเย็น มาเป็นเวลานานย่างเข้าเดือนที่ 3 แล้ว

พวกเราสามเณรใหญ่ทุกคนในบ้านเณรจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาช่วยทำอาหาร แพ็คลงกล่อง และจัดเตรียมออกไปบริการแก่พี่น้องช่วงห้าโมงเย็น ณ ริมรั้วด้านในของ “วิทยาลัยแสงธรรม” โดยมีการรักษาระยะห่างทางสังคม ตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ภายใต้การนำของคุณพ่อผู้ให้การอบรมประจำบ้านเณรใหญ่ฯ โดยเฉพาะ “คุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี” อธิการสามเณรคณะธรรมทูตไทย ซึ่งเป็นผู้ดูแลหลักของโครงการแห่งน้ำใจที่เป็นรูปธรรมนี้

เป็นพิเศษสำหรับ “คุณพ่อนภดล ยอแซฟ” หรือคุณพ่อจุ๊นแห่งคณะซาเลเซียน ที่นำทัพเสียสละออกเดินสายไปแจกจ่ายอาหารกล่อง ถึงที่พักของพี่น้องกว่า 200 ท่านในซอยเปโตรและซอยหมอศรี ที่กำลังกักตัวสังเกตอาการและออกนอกบ้านไม่ได้ รวมถึงคณะนักบวชชายหญิงในละแวกสามพรานหลากคณะ และพี่น้องผู้มีน้ำใจดีมากหน้าหลายตาที่ร่วมใจกันจัดเตรียมอาหารกล่อง อาหารว่าง อุปกรณ์ และยารักษาโรคที่จำเป็น เพื่อนำไปส่งต่อแก่พี่น้องผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในยามยากลำบากนี้

ผมเองมีโอกาสช่วยทำหน้าที่แพ็คอาหารกล่อง และนำไปแจกจ่ายแก่พี่น้องนับร้อยที่มารอต่อแถว เพื่อรับอาหารไปทานที่บ้าน รวมถึงออกไปช่วยส่งอาหารกล่องตามบ้านของพี่น้องที่กำลังกักตัวสังเกตอาการโรคโควิด-19 หลายสิบหลังคาเรือน… ถามว่าเสี่ยงมั้ย? ก็เสี่ยงอยู่ไม่น้อยครับ!!

แต่สำคัญไปกว่านั้นคือ ผมได้เห็นถึง “ความเป็นผู้อภิบาล” ของบรรดาคุณพ่อที่ตั้งใจออกไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก… นี่คือ “ผู้อภิบาล” ตามแบบอย่างของ “พระเยซูเจ้า” อย่างแท้จริง!! เพราะพระองค์มักทรงสงสารประชาชน ที่มารอเข้าเฝ้าพระองค์ตามสถานที่ต่าง ๆ จึงไม่ทรงหยุดนิ่ง แต่กลับทรงช่วยเหลือและรักษาโรคพวกเขาเสมอ

ผมประทับใจคำพูดของคุณพ่อไตรรงค์ หรือคุณพ่ออั๋นของพวกเราที่ว่า “ไม่มีใครที่มีมาก จนรับไม่ได้ และไม่มีใครที่มีน้อย จนไม่อาจให้ได้!!”… เป็นความจริงทีเดียว และจริงเสมอครับ!!

แม้พวกเราทุกคนทั่วทุกมุมโลก ต่างกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลำบาก จนไม่อาจประเมินได้ว่า ใครลำบากกว่าใคร เพราะต่างก็ประสบปัญหาหรืออุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยกันทั้งนั้น… แต่ในวิกฤตการณ์สำคัญของมนุษยชาติครั้งนี้ เราแต่ละคนจะดำเนินชีวิต และก้าวเดินหน้าต่อไปใน #ความรักของพระเจ้า ได้อย่างไร?… เรามองเห็นพระพรของพระองค์ ในชีวิตแต่ละวันที่ยากลำบากนี้บ้างหรือไม่?… และเราจะมีส่วนร่วมนำความรักและพระพรนั้น มอบต่อไปยังพี่น้องที่ลำบากเช่นเดียวกับเรา หรือลำบากกว่าเราได้อย่างไร?

ทำอะไรก็ได้ คนละนิด คนละหน่อย… จากสิ่งเล็ก ๆ รวมกันแล้ว มันก็จะกลายเป็นสิ่งใหญ่ ๆ ได้ในที่สุด ขอเพียงเราแต่ละคนลงมือทำอะไรบางอย่าง “เพื่อกันและกัน เพื่อสังคมของพวกเรา” เถอะครับ

ปิดท้ายวันนี้ ด้วยข้อเขียนของคุณพ่อไตรรงค์ที่อ้างถึงพระสมณสาส์น “พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์” (Christus Vivit) ว่า “เราต้องรักช่วงเวลาตอนนี้ ทั้งในทุกโอกาสและทุกความเสี่ยงทั้งหมด ทั้งในความสุขและความทุกข์ ทั้งในความร่ำรวยและข้อจำกัด ทั้งในความสำเร็จและความล้มเหลว” (CV 200)

ขอพระเจ้าประทานกำลังกายและใจ แด่พี่น้องผู้อ่านทุกท่าน ให้รอดพ้นจากการรุกรานของไวรัสนี้… และขอเป็นกำลังใจแด่บรรดาคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทุกท่าน ที่ได้เสียสละทำงานหนัก เพื่อพวกเราทุกคนมาเป็นเวลายาวนานด้วยครับผม