Is Am Are

IS AM ARE:
คุณพ่อยอแซฟ ประธาน ตันเจริญ

โดย คุณพ่อประธาน ตันเจริญ | < 1 นาที

ตั้งแต่ปี 1987 ลืมตาดูโลกพร้อมกับสมองที่จำความได้ พ่อชื่อว่า เพ้นท์ (Paint) ไม่ใช่ เพชร หรือ Pen เพราะคนชอบเรียกผิด ชื่อเต็มๆคือ ยอแซฟ ประธาน  ตันเจริญ เกิดมาในครอบครัวที่มีกันอยู่ 4 คน คือ มีบิดา มารดา น้องชายและพ่อเอง ตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนอยู่โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ซึ่งอยู่ใกล้บ้านมากๆๆๆ และก็อยู่ใกล้วัดอัครเทวดามีคาแอล มากๆๆๆ พ่อจึงเติบโตมาในชุมชนแห่งความเชื่อและโรงเรียนคาทอลิก หลังจากจบประถมศึกษาปีที่ 6 จึงได้ตัดสินใจโดยที่ไม่ฟังความคิดเห็นของบิดาและมารดา ว่า พ่อจะเข้าบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา โดยการส่งของคุณพ่อสีลม ไชยเผือก พ่อจึงได้เข้าเป็นเณรเล็กตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา หลังจากนั้นชีวิตเข้าสู่เส้นทางพระสงฆ์ คือ เข้าบ้านเณรกลางที่โคราช และเข้าบ้านเณรใหญ่ที่แสงธรรม เรียนปริญญาตรีและปริญญาโทที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จ.นครปฐม เมื่อจบแสงธรรม ได้มีโอกาสทำงานที่บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา 8 เดือน ก่อนที่จะบวช หลังจากนั้นได้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระหฤทัย ศรีราชา 3 ปี จนมาถึงขณะนี้ ทางสังฆมณฑลจันทบุรีได้แต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการแผนกเยาวชนและนิสิตนักศึกษาของสังฆมณฑลจันทบุรี

สิ่งที่พ่อทำตอนนี้ คือ ดูแลเด็กๆเยาวชน ฟัง ให้คำแนะนำ เดินเคียงข้าง ให้กำลังใจ และพยายามที่จะปลูกฝังให้เด็กๆเยาวชนเป็นเยาวชนคาทอลิกที่ดี เท่าที่พ่อและผู้ประสานงานของพ่อจะทำได้ อาศัยการช่วยเหลือจากพระ ผู้ปกครอง พ่อเจ้าวัด คณะสงฆ์และนักบวชที่ทำงานร่วมกัน

สิ่งที่พ่อหวังที่สุดในหน้าที่ที่รับผิดชอบ คือ เด็กๆเยาวชนเป็นปัจจุบันและอนาคตของพระศาสนจักร ชุมชนและสังคม เป็นปัจจุบันคือทำหน้าที่ในวัยของตนเองอย่างดีที่สุดเท่าที่จะคิดและทำได้ เป็นคนที่มีประโยชน์ต่อคนอื่น เพื่อช่วยคนอื่น และเป็นกำลังที่สำคัญในการสร้างอนาคตให้ดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม มองทุกสิ่งเห็นว่ามีคุณค่ามากกว่ามองทุกอย่างว่ามีมูลค่า