Resources

สาสน์วันเยาวชนโลก
ปี 1987 ที่บรัวเนสไอเรส
ปี 1988 ที่คอมปรอสเตลา

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | < 1 นาที

“มนุษย์ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ ถ้าปราศจากความรัก” (1ยน.4:16)

จากจดหมาย นักบุญยอห์น 1,4:16 ในจดหมายฉบับนี้เอง พระสันตะปาปาได้เชื้อเชิญบรรดาเยาวชนที่จะมีส่วนช่วยสร้างชนชาติใหม่ ชนชาติแห่งความรัก เราจะสร้างได้อย่างไรพระองค์ก็ได้ให้ความสำคัญสำหรับเรื่องนี้ ความรักเป็นช่วยหัวเลี้ยวหัวต่อของเยาวชน

“มนุษย์ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ ถ้าปราศจากความรัก” และก็ยังเป็นบุคลคลที่เข้าใจไม่ได้เลยสำหรับตัวเองสำหรับชวีวิต ของเขา ก็ดูเหมือนว่า ไม่มีความหมายอะไร หากพบว่าความรักไม่ได้ปรากฏอยู่ในชีวิตของเขา
และความเป็นจริงเหลานี้คือความรักสามารถจะ ยึดความดีสำหรับชีวิต จะทำให้เยาวชนสามารถยึดถือความดีได้ และในช่วงเวลาชีวิตของการเป็นเยาวชนนี้เองเราก็มีความรู้สึกที่ อยากเป็นตัวของตัวเอง อยากรู้จักตัวเองดีขึ้น อยากได้รับความสนับสนุนจะมีคนฟังเรา และอยากจะมีคนรักเรา พระเป็นเจ้าองค์แห่งความรัก

“ฉันต้องการที่จะให้พวกท่าน เติบโตขึ้นในชีวิตมนุษยชาติ
และก็ให้พวกท่านได้พบกับค่านิยมทางจิต
เพื่อจะได้ทำให้ท่านเองเป็นคนใหม่ เป็นมนุษย์
และด้วยการยอมรับการประทับอยู่ของพระเป็นเจ้าเข้ามาในชีวิต
ของท่าน เป็นคนใหม่ มีชีวิตใหม่
และการประทับของพระเจ้านั้นเองก็เป็นความรัก”

เยาวชนจะต้องเป็นพยานถึงความรัก โลกที่กำลังวุ่นวาย กำลังรอคอยการเป็นพยานความรักจากชีวิตของเราการเป็นพยานเกิดขึ้นจากการที่คนๆ หนึ่งเขาสามารถจะมีความมั่นใจ และก็จริงในกับกิจการแห่งความรัก และความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้า ที่เสด็จกลับคืนชีพ และนี่เองก็หมายความว่า โดยอาศัยประสบการณ์แห่งความรักที่เริ่มต้นในตัวเขาเขาก็จะเป็นพยานความรักของพระเยซูเจ้า เยาวชนจะต้องเป็นผู้ช่วยสร้างชุมชนแห่งความรัก การสร้างให้เกิดขึ้น เราจะต้องมีคุณสมบัติของความอดทน และความพร้อมที่จะอุทิศตัวเองเพื่อผู้อื่น และก็มีความกังวลอยู่เสมอ ที่จะต้องเปิดหนทางแห่งการมีส่วนร่วมในความเป็นอยู่กับเพื่อนพี่น้อง โดยการเอาชนะการแบ่งแยกและค่านิยมผิดๆ ของด้านวัตถุนิยม

หัวข้อสำหรับการไตร่ตรอง

  1. ฉันได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับความรักพระเป็นเจ้าในชีวิตของฉันโดยทางใดบ้าง
  2. ในฐานะที่เป็นเยาวชน อะไรที่เป็นสิ่งท้าทายที่ทำให้ฉันได้พบกับความรักของพระเป็นเจ้า
  3. ฉันสามารถที่จะทำให้ความรักของพระเป็นเจ้า เติบโตขึ้นใจชีวิตของฉันอย่างไร
  4. ในหนทางใดบ้าง ในความเป็นเยาวชนของฉันเองที่จะสร้างชุมชนแห่งควมรักนี้ขึ้น