Life Traveller

จุดเริ่มต้นการสานสัมพันธ์ในศาสนสัมพันธ์

โดย วรินทร เหมะ | < 1 นาที

จุดเริ่มต้นการสานสัมพันธ์ในศาสนสัมพันธ์

หากย้อนไปตอนจุดเริ่มต้นของการทำงาน ในปี ค.ศ.2007 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานด้านศาสนสัมพันธ์และคริสตสัมพันธ์ ซึ่งผู้เป็นเจ้านายคนแรกในการทำงาน

คือ บาทหลวงไพศาล อานามวัฒน์ (พ่อเขียว) ในการทำงานวันแรก คือ ไม่ได้ตั้งใจทำนะ แค่ไปตามนัด แต่เมื่อไปถึงพ่อเขียวก็บอกว่าเอ๋พิมพ์งานเป็นไหม? เอ๋ ตอบว่า เป็นค่ะ พ่อเขียวจึงบอกว่า เอ๋ เอาเอกสารนี้ไปพิมพ์ที เอ๋ เดี๋ยวเข้าประชุมด้วยนะ เอ๋ กลับบ้านเดี๋ยวพ่อไปส่งนะ คือกลับเพชรบูรณ์พ่อจะต้องไปส่งที่ท่ารถหมอชิต แต่พ่อไปส่งที่อู่รถ (ส่งผิดที่) แต่พ่อเขียวก็วนรถกลับไปส่งจนถึงที่ พอเปิดประตูรถลง พ่อเขียวได้เรียกพร้อมกับหยิบเงินจำนวน 3,000 บาท พร้อมบอกว่า กลับบ้านอย่ากลับไปมือเปล่า แล้วอย่าลืมกลับมาทำงานหล่ะ และนี่คือจุดเริ่มต้นของการทำงาน หากนับการทำงานจนถึงปัจจุบันนับได้ 13 ปี

ประเด็นที่อยากจะชี้ให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบของ พ่อเขียว

1.เมื่อเจอกัน รู้จักที่จะชวนคุย เป็นการทำให้ผ่อนคลาย และจะนำไปสู่การเจรจา

2.ทดสอบความสนใจ ทดสอบการทำงาน โดยการสอบถาม และให้ลองทำ เป็นการไม่บังคับ

3.เชิญเข้าร่วมประชุม หรือเชิญเข้าร่วมในกิจกรรมที่จะทำ เพื่อให้เห็นว่าคุณคือส่วนหนึ่งของทีมงาน หรือหนึ่งในความสำคัญของการทำงานหรือกิจกรรมนั้น

4.เสนอตัวในการช่วยเหลือ เป็นการแสดงน้ำใจอันดีในการช่วยเหลือกันและกัน ซึ่งเป็นการผูกมัดใจได้ดี

5.การแสดงน้ำใจด้วยความจริงใจ จุดเริ่มต้นดีมีชัย การแสดงน้ำใจสามารถที่จะแสดงได้กับทุกคนแม้กับคนในครอบครัวของคู่เจรจา

ทั้งหมด 5 ข้อนี้คือวิธีการสร้างความสัมพันธ์

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสานสัมพันธ์เพื่อทำความรู้จักที่ได้เรียนรู้จะเห็นได้ว่าหากเราจะทำความรู้จักใครนั้นไม่จำเป็นจะต้องวางแผนเพื่อที่จะทำความรู้จักเขาเพียงแค่เรามีความจริงใจ และเข้าใจในเขาเราก็สามารถสานต่อความสัมพันธ์ได้ยืนยาวในการพบปะกับเพื่อน พี่น้องที่มีความหลากหลายในความเชื่อ เราอาจจะต้องทำความเข้าใจในคำว่า ศาสนสัมพันธ์ นั้นคือ การเสวนา รวมทั้งความสัมพันธ์ทางบวก และสร้างสรรค์ระหว่างศาสนา แบบบุคคลต่อบุคคล และแบบหมู่คณะต่อหมู่คณะของผู้ที่มีความเชื่อต่างกัน เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจ และเพิ่มพูนกันและกัน โดยกระทำไปในบรรยากาศของความเคารพต่อความจริงและอิสรภาพ รวมทั้งการเป็นพยานยืนยัน และการออกค้นหาความเชื่อในศาสนาของตน

วรินทร เหมะ